→ Fabryki

Fabryki

Nowa ustawa o PSI zachęciła inwestorów? Czy w tym roku czeka nas kryzys produkcji?

Pod koniec czerwca 2018 roku została uchwalona ważna decyzja dla polskiej gospodarki, w tym dla sektora przemysłowego. Weszła w życie ustawa o Polskiej Strefie Inwestycji. To o tym porozmawiamy z Justyną Czyszek z Krakowskiego Parku Technologicznego. Spróbujemy także przeanalizować najnowsze doniesienia, które wskazują na możliwość wystąpienia kryzysu w branży przemysłowej.

Portal Fabryki w Polsce: W zeszłym roku polski przemysł miał swoje lepsze i gorsze momenty. Jedną z ważniejszych decyzji dla działalności produkcyjnej w Polsce było uchwalenie ustawy o Polskiej Stefie Inwestycji. Weszły w życie nowe zasady wspierania nowych inwestycji. Jak Pani ocenia tą zmianę?

Justyna Czyszek, specjalista ds. obsługi inwestora, Krakowski Park Technologiczny: Przede wszystkim cieszymy się, że udało się doprowadzić do końca proces legislacyjny i ustawodawstwo dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji już obowiązuje. Przez długi okres wiedzieliśmy o planowanych zmianach w funkcjonowaniu stref ekonomicznych, ale nie znaliśmy dokładnego kształtu przepisów. Rozporządzenie wykonawcze w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji weszło w życie dopiero 4 września ubiegłego roku. Długi proces zmian prawnych, przełożył się na mniejszą ilość decyzji o wsparciu dla przedsiębiorców w Małopolsce niż mogliśmy wydać. Wielu przedsiębiorców nie mogło czekać z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego., W związku z tym wydaliśmy w poprzednim roku cztery decyzje. Na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy wydaliśmy 9 zezwoleń. Niemniej jednak widzimy duże zainteresowanie przedsiębiorców nowymi przepisami. Już w tej chwili procedujemy nad czterema kolejnymi decyzjami o wsparciu dla inwestorów.

Uściślijmy – co konkretnie się zmieniło? W jaki sposób utworzenie Polskiej Stefy Inwestycji może zachęcić potencjalnych inwestorów?

Najważniejsza zmiana to fakt, że inwestor może rozpocząć działalność na dowolnym terenie. Nie jest zobligowany do uruchomienia produkcji na terenie danej specjalnej strefy ekonomicznej. Może inwestować na jakiejkolwiek działce – swojej własnej, prywatnej lub publicznej, którą zamierza nabyć.

Co jeszcze się zmieniło?

Polska Strefa Inwestycji wprowadziła nowe wymogi, które przedsiębiorca musi spełnić w celu uzyskania decyzji o wsparciu Są to kryteria ilościowe i jakościowe. Kryteria ilościowe to minimalne nakłady inwestycyjne, które przedsiębiorca musi ponieść by uzyskać decyzję o wsparciu. Ich wysokość jest uzależniona od poziomu bezrobocia w danym powiecie. W Małopolsce i powiecie jędrzejowskim właściciele firm muszą zadeklarować: duże przedsiębiorstwa od 10-100 mln zł, średnie 2- 20 mln, małe: 500 tys- 5 mln, a mikro: 200 tys – 2 w zależności od zlokalizowania inwestycji.

Jest duża rozpiętość w przedziałach. Od czego to zależy?

Uzależnione jest to od poziomu bezrobocia w danym powiecie. Im poziom bezrobocie wyższy, tym mniejsze wymagane nakłady inwestycyjne. Dodatkowo na obszarze zarządzanym przez Krakowski Park Technologiczny położonych jest siedem miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Są to: Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Zakopane, Jędrzejów. Dla nich kryteria jakościowe są najniższe i wynoszą odpowiednio 10 mln dla dużego przedsiębiorcy, 2 mln dla średniego, 500 tys. zł dla małego i tylko 200 tys. zł. dla mikro przedsiębiorcy.

Na czym polegają kryteria jakościowe?

Rozporządzenia wymienia 10 kryteriów i dzieli je na dwie kategorie – kryteria zrównoważonego rozwoju gospodarczego i kryteria zrównoważonego rozwoju społecznego. Przedsiębiorca – w zależności od regionu, w którym inwestuje – musi zadeklarować spełnienie odpowiedniej liczby tych kryteriów. Na obszarze zarządzanym przez Krakowski Park Technologiczny – jest to 5 kryteriów. Przykładowo kryteria te odwołują się do inteligentnych specjalizacji województwa, odpowiedniego poziomu eksportu, przynależności do Krajowych Klastrów Kluczowych, ale i do zapewnienia pracownikom stabilnego zatrudnienia, możliwości rozwoju zawodowego oraz do współpracy ze szkolnictwem zawodowym.

Kto według Pani skorzysta na tych zmianach? Polscy czy zagraniczni inwestorzy?

Ciężko jednoznacznie stwierdzić. Do tej pory w ramach KPT decyzję o wsparciu uzyskał jeden międzynarodowy koncern oraz cztery polskie firmy. Niewykluczone, że te proporcje się zmienią. Podkreślić jednak należy, że Polska Strefa Inwestycji nie jest tylko dla dużych zagranicznych inwestorów. Mali, średni, polscy przedsiębiorcy mogą i z powodzeniem korzystają z tego zwolnienia podatkowego. Jedyną istniejącą barierą jest wymagane

kryterium ilościowe, które dla części MŚP może być za wysokie. Jest to szczególnie trudne do obejścia gdy przedsiębiorca jest już w posiadaniu działki, na której chce inwestować i nie może już podjąć decyzji o zmianie lokalizacyjnej -,

O ile decyzja o utworzeniu Polskiej Strefy Inwestycji jest uznawana za dobrą wiadomość, to ostatnie informacje o wynikach produkcyjnych w Polsce musimy interpretować przeciwnie. Wskaźnik PMI za listopad wynosił 49,5 pkt (czyli pierwszy raz od dłuższego czasu – poniżej 50 pkt), a w grudniu – 47,6 pkt. ( najniżej od kwietnia 2013). Zapytam może w sposób ogólny, czy działalność przemysłowa/produkcyjna na terenie Polski jest w kryzysie?

W obszarze działania KPT nie odczuliśmy jeszcze spadku działalności produkcyjnej. Wręcz przeciwnie, słyszymy, że firmy zamierzają się rozwijać i inwestować. Niewątpliwie informacje, które do nas docierają z za zachodniej granicy o coraz gorszych wynikach PKB Niemiec (1,5% za rok 2018) wróżą pewne spowolnienie gospodarcze. Trzeba pamiętać, że eksport polskich towarów do Niemiec to ok. 28% całego polskiego eksportu. Należy się spodziewać, że ta tendencja wpłynie na obniżenie wolumenu produkcji w Polsce.

Wśród innych kwestii wymienia się także wzrost cen energii. Czy według Pani to także może mieć wpływ na produkcję przemysłową w Polsce?

Zapewne tak. Niemniej widzę także inny istotny czynnik – to kwestia sytuacji na rynku pracy. Poziom bezrobocia jest bardzo niski. To oczywiście dobra wiadomość dla ogólnego rozwoju społecznego Polski. Z drugiej strony to sytuacja niekorzystna dla przedsiębiorców – firmy muszą walczyć o pracowników, muszą podwyższać im pensje i zapewniać dodatkowe benefity. Nie jest to dużym problemem dla lokalnych firm, które w większości dbają o swoich pracowników. Jednakże ta sytuacja może mieć wpływ na zagranicznych przedsiębiorców, którzy decydowali się na rozpoczęcie inwestycji w Polsce ze względu na niskie koszty pracy.

Które branże mogą być objęte kryzysem produkcyjnym?

Do tej pory w Krakowskim Parku Technologicznym nie zauważyliśmy poważniejszego kryzysu produkcyjnego. Jeżeli miałabym prognozować – to wydaje mi się, że spowolnienie może nastąpić w sektorze automotive. Ta branża dużą część produkcji eksportuje do Niemiec i Czech.

Spróbujmy zakończyć naszą rozmowę bardziej optymistycznie. Jaki był rok 2018 dla KPT? Co udało się osiągnąć?

W naszej działalności strefowej wydaliśmy 14 zezwoleń i decyzji o wsparciu dla inwestorów. Przeprowadziliśmy szeroką kwerendę terenów inwestycyjnych na naszym obszarze działania, czego efektem było przygotowanie oferty terenów inwestycyjnych na gruntach prywatnych dla zainteresowanych firm. Zaplanowaliśmy rozwój naszej działalności pod kątem branż automotive i Life Science. Dodatkowo wiele się działo w części Parku Technologicznego KPT. Dokończyliśmy drugą edycję programu akceleracyjny dla start-upów KPT ScaleUP. Ruszył program wsparcia i akceleracji startupów wykorzystujących dane satelitarne Copernicus (SpaceUp BSA). Z dużymi sukcesami działał nasz zespół branży gier video przygotowując kolejną świetną imprezę Digital Dragons – największa w tej części Europy konferencja dedykowana branży gier oraz Digital Dragons Academy. To tylko przykłady naszych wielu działań. Na pewno nikt w KPT w 2018 r. się nie nudził.

A jakie są plany KPT na najbliższy rok?

Przede wszystkim w działalności strefowej będziemy kontynuować szeroką kampanię informacyjną o Polskiej Strefie Inwestycji. Chcemy, by nasz przekaz dotarł skutecznie do małych i średnich przedsiębiorstw, których właściciele często nie wiedzą, że mogą skorzystać. ze zwolnień podatkowych – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa – między 35-55% podatku dochodowego CIT lub PIT. Chcemy upowszechnić wiedzę, że ta procedura uzyskania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw nie jest skomplikowana. Liczymy w tym również na pomoc portalu Fabryki w Polsce.

Na pewno będziemy też podejmować działania w celu wzbogacenia oferty terenów inwestycyjnych w naszym obszarze.

Planujemy również dotrzeć z ofertą inwestycyjną naszego regionu do firm z branży automotive (szczególnie inwestującymi w elektromobilność) i branży Life Science.

Dziękuję za rozmowę

Dziękuję

Produkcja w firmie Kastell
18Sty
Fabryki

Szczotki walcowe, talerzowe czy wieńcowe? O produkcji w firmie Kastell

W najnowszym odcinku „Fabryk w Polsce” poznacie producenta zamiatarek i maszyn czyszczących. Firma z okolic Wrocławia powstała w 1998 roku. Dzisiaj jest jednym z największym polskich producentów...

Praca w hucie
12Sty
Fabryki

Ojciec Bóg wie gdzie, martenowski stawiał piec… Jak hutnicy z Huty Warszawa wspominają swoją pracę?

Praca w trudnych warunkach, wymagająca fizycznie. Ale dobrze płatna, dająca możliwości rozwoju. Dla wielu awans cywilizacyjny. Obraz, który wyłania się ze wspomnień hutników jest często nie do...

11Sty
Fabryki

Od dziurkarek do drukarek (3d). Historia przedsiębiorstwa Elzab

Byli twórcami pierwszego polskiego komputera osobistego Meritum. Dziś produkują głównie kasy i drukarki fiskalne oraz wagi sklepowe. Choć zdarzają się i takie projekty jak ten, który pokazaliśmy...

05Sty
Fabryki

Hipolit Cegielski – humanista, który został przemysłowcem. Kim był i czego dokonał?

Historia Hipolita Cegielskiego to dobry materiał na film fabularny. Pełen zwrotów akcji. Nauczyciel polskiego, który by zapewnić byt rodzinie, rozpoczyna swój własny „biznes” – jedną z...

Produkt LUG
04Sty
Fabryki

Firma z Zielonej Góry, która zapewnia oprawy oświetleniowe na całym świecie

LUG to przykład polskiego przedsiębiorstwa, które godnie reprezentuje polską markę. Wszystko zaczynało się w 1989 roku od niewielkiego zakładu w Zielonej Górze. Dzisiaj firma Ryszarda...

07Gru
Fabryki

Górnik potęgą jest i basta? Przedstawiamy górnicze obyczaje i kulturę.

Praca pod ziemią to nie tylko uderzanie kilofem o surowiec. Górnicy – a zwłaszcza Ci wydobywający węgiel – mają także swoje zwyczaje, wartości i specyficzną kulturę. Portal Fabryki w Polsce...

Fabryka Wolfhaus
07Gru
Fabryki

Domy stawiane w jeden dzień

Jeden z mieszkańców pewnej dzielnicy domów jednorodzinnych wpadł w konsternację. Zauważył, że obok jego posiadłości stanął budynek, którego jeszcze dzień wcześniej nie widział. Jak to się...

Woda Cechini
30Lis
Fabryki

Z ziemi włoskiej do Polski. Holding Cechini

W latach 70-tych XIX wieku na Sądecczyznę przybył młody Włoch – Franco Cechini. Inżynier budowlany, który odpowiadał za prace przy drążeniu tunelu kolejowego nad Popradem. Włosi byli...

23Lis
Fabryki

Przeszkody w rozwoju polskiej elektromobilności. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych środowisk

Niska świadomość społeczeństwa, wysoki koszt zakupu samochodu, brak wystarczającej ilości ładowarek do pojazdu. To najczęściej wymieniane bariery do postępu polskiej elektromobilności. Do...

Fabryki w Polsce