Polityka prywatności

Dbamy o Twoje dane osobowe, które nam powierzasz. Demonstrując zaangażowanie w ochronę danych osobowych, dostarczamy ci kluczowych faktów na temat sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe.

Administrator danych i kontakt

Piotr Kupiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Filmowy Warsztat Piotr Kupiec z siedzibą w Krakowie (30-693), ul. Bochenka 10/100, NIP: 817-214-15-06, REGON 123130026 oraz Adrian Rec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Good Content, z siedzibą w Krakowie (30-898), ul. Zalipki 16, NIP: 8842476291 są Współadministratorem danych osobowych.

Możesz skontaktować się z nami w sprawach dotyczących prywatności na iodo@fabrykiwpolsce.pl

 

1. Co robimy:

Tworzymy krótkometrażowe filmy prezentujące działalność gospodarczą naszych Klientów, aby pomóc im w promowaniu ich działalności i produkowanych tam towarów.

W celu wykonania naszej Usługi przetwarzamy:

 • dane osobowe naszych Klientów lub potencjalnych Klientów (przedstawicieli, współpracowników, pracowników) zwanych (“Ty“)
 • dane osobowe postaci występujących w filmach
 • dane osobowe osób, którzy zapisali się do naszego newsletteru
 • dane osobowe osób korzystających z naszej strony www.

 

2. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe:

Współadministratorzy gromadzą dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer identyfikacyjny, kod identyfikacji podatkowej) podczas procesu wprowadzania do umowy i przed. Jeżeli nie uzyskaliśmy danych bezpośrednio od Ciebie, to zgromadziliśmy je z legalnych i publicznie dostępnych źródeł, jak np. Twoja strona internetowa, profil na Linkedin. W ramach pierwszego kontaktu wysyłamy komunikat, w którym wykazujemy zainteresowanie przyszłą współpracą. Po otrzymaniu zgody na otrzymywanie dalszej korespondencji przesyłamy Ci naszą ofertę.

Wiedz, że zawsze możesz sprzeciwić się przetwarzaniu lub wycofać swoją zgodę, wysyłając do nas wiadomość e-mail.

Oferujemy również możliwość zapisania się do naszego newslettera (wiadomości dotyczące realizacji najnowszych wydarzeń i projektów) na naszej strony internetowej https://fabrykiwpolsce.pl/kontakt/ poprzez podanie nam twojego adresu e – mail. Podając nam twój e – mail wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych w ramach prowadzonej przez nas działalności i tej polityki prywatności.

Możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newsletterów poprzez kliknięcie w przycisk “Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości kliknij tutaj” znajdującego się na dole newslettera.

Jeżeli twój wizerunek został utrwalony na naszym filmie, to twoje dobrowolne wzięcie w nim udziału i wyrażenie zgody na przetwarzanie twojego wizerunku daje nam dalsze prawo do jego przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu jakim jest możliwość realizacji i publikacji utworu.

Jakiego rodzaju dane przetwarzamy

Twoje dane osobowe

 1. imię i nazwisko
 2. Adresy e-mail;
 3. numer telefonu
 4. numer identyfikacyjny (PESEL) lub podatek (NIP)
 5. lokalizacja (kraj i miasto)
 6. zawód/stanowisko
 7. wizerunek

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane albo na podstawie umowy (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy lub w celu podjęcia kroków na Twoją prośbę przed zawarciem umowy) lub gdy wyrazili na to zgodę lub w ramach uzasadnionego interesu Współadministratorów który jest prawem do nawiązania kontaktu i wykonania umowy (art. 6 a) b) i f) RODO).

 

3. Komu ujawniamy dane

Wyłącznie w zakresie wizerunku utrwalonego na naszych filmach dochodzi do ujawnienia danych osobowych za pomocą kanał YouTube, Company Page Fabryki w Polsce na LinkedIn, strona Fabryki w Polsce na FB.

 

4. Gdzie i komu przekazujemy dane

W celu świadczenia usług i rozwoju Współadministratorzy angażują inne podmioty przetwarzające, w szczególności agencje marketingowe, platformy CRM, księgowość.

 

5. Twoje prawa

 • dostęp:

Masz prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o źródle gromadzenia danych, o ich przetwarzaniu oraz o tym, jak długo będą przechowywane.

 • rektyfikacja:

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich zmiany.

 • Usuwanie (“prawo do bycia zapomnianym”):

Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych, jednak zastrzegamy sobie prawo do odmowy trwałego usunięcia z uzasadnionego powodu, w szczególności, ale nie ograniczając się do tego, jeśli bieżące sprawy biznesowe nie zostały jeszcze zakończone, np. emisja filmu.

 • Ograniczenie przetwarzania:

Masz prawo żądać od administratora danych przetwarzania danych lub ograniczenia ich przetwarzania w związku z wyjątkami określonymi w art. 18 GDPR

 • Przenoszenia:

Jeśli chcesz wyeksportować/zaimportować dane, pomożemy Ci.

 • Prawo do wycofania zgody:

Zawsze możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych przez wysłanie nam e-mail lub poprzez wycofanie zgody na Newsletter

 • Prawo do sprzeciwu

W przypadku, gdy nie chcesz nasze kontaktu  prosimy o wyrażenie sprzeciwu, wysyłając do nas e-mail.

 • Złożyć skargę

Masz prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, jeśli masz wątpliwości co do sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

5. Transfer transgraniczny

Dane systemu Livespace CRM utrzymywane są w wysokiej klasy serwerowniach Amazon Web Services w Irlandii, pod Dublinem, na terenie EOG. Dane są utrzymywane na terenie EOG. Korzystamy z serwerów WD Cloud i zewnętrznych serwerów. Nie przekazujemy Twoich danych do Państw trzecich.

 

6. Przechowywania:

Przechowujemy wszystkie Twoje dane jako Współadministratorzy przez cały okres naszych relacji biznesowych i przez czas potrzebny do wypełnienia zobowiązań prawnych. Zgodnie z danymi, które przetwarzamy wyłącznie na podstawie Twojej zgody lub uzasadnionego interesu, okres przechowywania wynosi dwa lata.

Zmiany i uaktualnienia do Polityki prywatności

Ponieważ zmieniamy się od czasu do czasu, możliwe, że niniejsza Polityka prywatności również ulegnie zmianie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w dowolnym momencie, z dowolnego powodu.

 

Aktualizacja 07/09/2021

Współadministratorzy