Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji

Technologie

„To jest unikalna instalacja, jedyna w Polsce i prawdopodobnie w Europie”

 Jastrzębska Spółka Węglowa posiada bardzo specyficzną technologię. Zapobiega ona zanieczyszczaniu rzek, jak i umożliwia produkcję soli spożywczej. W trakcie prac górniczych do kopalni Budryk (należącej do JSW) trafiają wody dołowe uwalniane z górotworu. Następnie są one kierowane do Zakładu Odsalania w Czerwionce-Leszczynach....