Farma fotowoltaiczna Polenergia

źródło: polenergia.pl

AktualnościFabryki w PolsceInnowacje

Polenergia uruchamia największą farmę fotowoltaiczną w historii grupy

Polenergia S.A. ogłosiła uruchomienie farmy fotowoltaicznej FF Strzelino o mocy 45 MWp, największej tego typu inwestycji w historii grupy. Zlokalizowana na Pomorzu farma jest w stanie dostarczyć zieloną energię do 24 000 gospodarstw domowych, co znacząco przyczyni się do redukcji emisji CO2 i wspierania dekarbonizacji w Polsce.

FF Strzelino, składa się z ponad 73 000 nowoczesnych modułów fotowoltaicznych oraz kilku stacji transformatorowych, co umożliwia efektywne przetwarzanie i przesyłanie energii do sieci elektroenergetycznej. Projekt ten, zrealizowany w zaledwie 11 miesięcy, jest kluczowym elementem strategii Polenergii, mającej na celu rozwój odnawialnych źródeł energii i zwiększenie udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym.

Energetyczny potencjał

Dzięki tej inwestycji, łączna moc wytwórcza Polenergii z odnawialnych źródeł wzrosła do 574 MW, co oznacza wzrost o 22% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Farma FF Strzelino jest częścią szerszego planu rozwojowego grupy, która dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej i wsparcia transformacji energetycznej w Polsce.

Prezes Polenergii, Jerzy Zań, podkreślił znaczenie tego projektu dla przyszłości energetycznej kraju, zaznaczając, że inwestycja ta nie tylko wspiera cele klimatyczne, ale także przyczynia się do lokalnego rozwoju gospodarczego, tworząc nowe miejsca pracy i wspierając rozwój technologii w sektorze odnawialnych źródeł energii.

źródło publikacji: polenergia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *