Tag: norwegia

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice. Fot. PGNIG
Aktualności

PGNiG poszukuje gazu w Norwegii

PGNIG Upstream Norway (spółka zależna od PGNiG) otrzymała kolejne 3 koncesje na poszukiwanie gazu ziemnego w rejonie Morza Norweskiego. – Inwestycje w Norwegii są fundamentem pod budowę niezależności energetycznej Polski – mówił prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Do tej pory, polska spółka posiadała udziały w 24 koncecjach. 18 stycznia przedstawiciele PGNIG poinformowali o kolejnych inwestycjach. Spółka będzie pełnić rolę operatora PL838B z 40 proc. udziałów (pozostali udziałowcy to: Aker BP 30 proc. i DEA 30 proc.) oraz na koncesji PL1017 z 50 proc. udziałów (pozostałe udziały objął Equinor 50 proc.). Trzecia otrzymana koncesja to PL1009 z 35 proc. udziałów, na której operatorem jest ConocoPhillips z 65 proc. udziałów.

Według prezesa Piotra Woźnika istnieje duża szansa na odkrycie gazu ziemnego na tych terenach. Zwrócił on także uwagę na innowacyjną technologie, która będzie towarzyszyć procesowi poszukiwań surowca: Warto podkreślić, że przyznane koncesje opierają się głównie na ciekawych i innowatorskich koncepcjach poszukiwawczych opracowanych w PGNiG, ukierunkowanych głównie na poszukiwania gazu ziemnego, w tym w utworach kenozoiku, które uzyskały uznanie wśród najlepszych firm naftowych i instytucji rządowych odpowiedzialnych za rozwój przemysłu gazowo-naftowego w Norwegii – powiedział Prezes PGNiG.

Woźniak odniósł się także do współpracy z Norwegami oraz perspektywami sprowadzenia surowca do Polski: – Norwegia jest przewidywalnym partnerem biznesowym. Jest to rynek perspektywiczny, na którym osiągamy dobre rezultaty i solidne stopy zwrotu z naszych inwestycji. Gaz z Norwegii będzie produkowany przez kolejne dziesięciolecia. Działamy na tamtym rynku od ponad 11 lat i zamierzamy, tak jak już to czynią nasi zachodni sąsiedzi, od 2022 roku sprowadzać stamtąd surowiec bezpośrednim gazociągiem z własnych złóż – dodał Piotr Woźniak.

PGNiG ma dwa lata na przeprowadzenie analiz geologicznych i geofizycznych w ramach koncesji PL838B oraz PL1017 . Chodzi o zbadanie potencjału surowcowego na tych obszarach. Natomiast po upływie dwóch lat latach ma zostać podjęta decyzja o realizacji odwiertów PL1009.

Źródło: PGNiG

Fabryki w Polsce