raport

Docelowy układ dróg w Polsce. Fot. Wikimedia Commons, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
Przemysłowe historie

Jak zaplanować Polskę sprawiedliwą komunikacyjnie?

Rozbiory! Podział na Polskę A i B! – to często powtarzane hasła dotyczące nierównomiernego rozwoju Polski. Mówimy o różnym stopniu inwestycji, o innych wskaźnikach bezrobocia czy o zróżnicowanym dostępie do dóbr i usług. Często „niedocenianym” zagadnieniem jest kwestia dostępu do – szeroko rozumianego – transportu....

16listopad
Praca w fabrykach

Czy szkoły zawodowe są jeszcze potrzebne? Potrzeba nowego modelu kształcenia

Zawodówka. Jeszcze do niedawna to hasło nie kojarzyło się najlepiej. Słabe wykształcenie, niewielkie perspektywy zrobienia kariery, kiepskie zarobki, brak kwalifikacji. – Jeśli chcesz zrobić...