Tag: kształcenie dualne

Zdjęcie z odwiertów w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Fot. JSW
Aktualności

Kwitnie współpraca przemysłu i oświaty. „Nasza Spółka przywiązuje ogromną wagę do tego, aby mieć właściwie przygotowanych pracowników.”

Na portalu Fabryki w Polsce konsekwentnie podkreślamy konieczność współdziałania pomiędzy zakładami produkcyjnymi a szkolnictwem. Dlatego cieszy nas informacja, że jeden z większych pracodawców w regionie – Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała kolejne porozumienie ze szkołą ponadgimnazjalną.

Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach (powiat mikołowski) mogą liczyć na praktyki zawodowe w kopalni Budryk. Co istotne, ci absolwenci szkoły, którzy w egzaminach potwierdzą swoje kwalifikacje zostaną zatrudnieni w obiektach JSW.

Dotyczy to absolwentów klas o profilu: technik automatyk, technik elektryk, technik górnictwa podziemnego (technikum) oraz elektryk i górnik eksploatacji podziemnej (szkoła branżowa).

Wczoraj JSW poinformowała, że udało się wypracować kolejne porozumienie ws. kształcenia uczniów i gwarancji zatrudnienia w zakładach spółki. Analogiczna umowa, jak we wcześniejszych latach będzie obowiązywać klasy przyszłych automatyków (od roku szkolnego 2019/2020) i ślusarzy (od 2020/2021 roku)

– Nasza Spółka przywiązuje ogromną wagę do tego, aby mieć właściwie przygotowanych pracowników. Podpisana umowa jest sygnałem dla młodych ludzi, że jesteśmy stabilną firmą, która potrzebuje dobrze wykształconych pracowników – powiedział Artur Wojtków, zastępca prezesa JSW ds. pracy i polityki społecznej tuż po podpisaniu porozumienia.

16Lis
Praca w fabrykach

Czy szkoły zawodowe są jeszcze potrzebne? Potrzeba nowego modelu kształcenia

Zawodówka. Jeszcze do niedawna to hasło nie kojarzyło się najlepiej. Słabe wykształcenie, niewielkie perspektywy zrobienia kariery, kiepskie zarobki, brak kwalifikacji. – Jeśli chcesz zrobić...