Zdjęcie z odwiertów w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Fot. JSW

Zdjęcie z odwiertów w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Fot. JSW

Aktualności

Kwitnie współpraca przemysłu i oświaty. „Nasza Spółka przywiązuje ogromną wagę do tego, aby mieć właściwie przygotowanych pracowników.”

Na portalu Fabryki w Polsce konsekwentnie podkreślamy konieczność współdziałania pomiędzy zakładami produkcyjnymi a szkolnictwem. Dlatego cieszy nas informacja, że jeden z większych pracodawców w regionie – Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała kolejne porozumienie ze szkołą ponadgimnazjalną.

Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach (powiat mikołowski) mogą liczyć na praktyki zawodowe w kopalni Budryk. Co istotne, ci absolwenci szkoły, którzy w egzaminach potwierdzą swoje kwalifikacje zostaną zatrudnieni w obiektach JSW.

Dotyczy to absolwentów klas o profilu: technik automatyk, technik elektryk, technik górnictwa podziemnego (technikum) oraz elektryk i górnik eksploatacji podziemnej (szkoła branżowa).

Wczoraj JSW poinformowała, że udało się wypracować kolejne porozumienie ws. kształcenia uczniów i gwarancji zatrudnienia w zakładach spółki. Analogiczna umowa, jak we wcześniejszych latach będzie obowiązywać klasy przyszłych automatyków (od roku szkolnego 2019/2020) i ślusarzy (od 2020/2021 roku)

– Nasza Spółka przywiązuje ogromną wagę do tego, aby mieć właściwie przygotowanych pracowników. Podpisana umowa jest sygnałem dla młodych ludzi, że jesteśmy stabilną firmą, która potrzebuje dobrze wykształconych pracowników – powiedział Artur Wojtków, zastępca prezesa JSW ds. pracy i polityki społecznej tuż po podpisaniu porozumienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *