Nowe bloki w Elektrowni Opole

Nowe bloki w Elektrowni Opole

Aktualności

„To ważny projekt dla zapewnienia dostaw energii”. Elektrownia w Opolu pracuje z mocą 680 MW

Elektrownia w Opolu będzie zaspokajać 8% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Trwają pracę nad optymalizacją pracy bloku nr 5. Parametry wskazały, że 24 stycznia po raz pierwszy blok funkcjonował z mocą 680 MW. Jakie będą dalsze etapy pracy?

Obecnie budowa piątego bloku jest w końcowej fazie realizacji. Pierwszy etap optymalizacji parametrów pracy bloku został zakończony sukcesem.

Na obecnym etapie realizacji inwestycji wszystkie urządzenia, algorytmy pracy układów, jak również instalacje bloku nr 5, poddawane są szczegółowemu sprawdzeniu i modyfikacjom w celu zachowania zapisanych w kontrakcie parametrów technicznych pracy jednostki, szczególnie w zakresie emisyjności i sprawności bloku – czytamy w komunikacie Polskiej Grupy Górniczej, która jest realizatorem budowy opolskiej Elektrowni. PGE dodaje: – Blok pracuje teraz z różnymi obciążeniami, które są determinowane ruchem regulacyjnym. Głównym zadaniem procesu optymalizacji jest osiągnięcie znamionowej mocy bloku 900 MW. Cel ten został już zrealizowany w 80 proc.

W wydarzeniu wziął udział m. in. minister Energii Krzysztof Tchórzewski.Realizacja inwestycji bloku nr 5 w Elektrowni Opole to ważny projekt dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla odbiorców. Synchronizacja bloku jest wyrazem dbałości rządu o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Inwestycja wpisuje się w kierunek rozwoju sektora energetycznego, który przedstawiliśmy w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku.

Według PGE, Elektrownia w Opolu będzie generować moc 1800 MW, co ma zaspokajać 8% zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. Będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią (po Bełchatowie i Kozienicach). Obiekt będzie wykorzystywać węgiel kamienny pochodzący z kopalń PGE.

Obecnie trwa także rozbudowa bloku nr 6. Trwa proces zimnego rozruchu oraz prace przygotowawcze do czyszczenia kotła.

Cała inwestycja będzie kosztować 11,6 mld zł. Według harmonogramu blok nr 5 zostanie przekazany do użytkowania 15 czerwca br, a bloku nr 6 – 30 września. Po pełnej optymalizacji, wykonana zostanie próba odbiorcza dla PSE i pomiary gwarancyjne oraz przeprowadzenie 30-dniowego testu nieprzerwanej pracy. Po zakończeniu realizacji tych poszczególnych zadań, będziemy już mogli spokojnie planować oddanie bloku do eksploatacji, które zgodnie z aneksowanym kontraktem ma nastąpić do 15 czerwca br. – powiedział Norbert Grudzień, p.o. prezesa zarządu, wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *