Sieć gazowa. Fot. PSG

Sieć gazowa. Fot. PSG

Technologie

Akustyka pomoże w awariach gazociągów

Czy poprzez analizę dźwięku można zbadać stan sieci gazowniczej? Właśnie nad takim innowacyjnym projektem pracują przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Politechniki Świętokrzyskiej.

„Innowacyjny system automatycznej identyfikacji i lokalizacji defektów infrastruktury gazowej wykorzystujący zjawisko emisji akustycznej”. Tak nazywa się program, nad którym pracują przedstawiciele obu instytucji.

Cel projektu to stworzenie rozwiązania, które będzie bazowało na wynikach emisji akustycznej i badań georadarowych. Dzięki temu będzie możliwa weryfikacja, lokalizacja oraz identyfikacja potencjalnych defektów infrastruktury gazowej.

Sieć eksploatowana przez PSG to prawie 200 tys. kilometrów. Dlatego przedstawiciele spółki wiążą duże nadzieje z opracowywanym projektem. – Mam nadzieję, że badany system pozwoli nam na bieżąco monitorować kluczowe odcinki infrastruktury gazowej, wyznaczać miejsca krytyczne, co będzie miało wpływ na precyzyjne ukierunkowanie procesów ich modernizacji – powiedział Marian Żołyniak, członek zarządu ds. technicznych Polskiej Spółki Gazownictwa.

Jak to będzie działać?

Na podstawie badań przeprowadzonych przez naukowców powstanie innowacyjny system diagnostyki gazociągów. Dzięki temu pracownicy spółki szybko rozpoznają rodzaj awarii oraz określą jej lokalizację.

Jak będzie działał system? Tak to przedstawił jeden z przedstawicieli PSG:

Wykorzystywane w badaniach zjawisko emisji akustycznej polega na generowaniu fal dźwiękowych o specyficznej częstotliwości i amplitudzie. Oznaką procesów destrukcyjnych zachodzących w sieci są słyszalne dźwięki, analogiczne do trzeszczenia drewnianej belki poddanej znacznemu obciążeniu. Dzięki temu będziemy mogli w łatwy i szybki sposób zidentyfikować zjawiska destrukcyjne takie jak korozja, pęknięcia, a także ulatnianie się gazu – dodał Jacek Michalik, dyrektor Departamentu Infrastruktury Polskiej Spółki Gazownictwa.

Projekt jest realizowany w czterech oddziałach PSG (Opole, Zabrze, Kraków, Kielce) i otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *