#
Aktualności

FIZAN – czyli szansa na wdrażanie do fabryk innowacji prosto z AGH

Niezwykle istotne, dla sprawnego funkcjonowania zakładów produkcyjnych i fabryk w Polsce, jest wykorzystywanie innowacji płynących wprost z rodzimych uniwersytetów. W ostatnim czasie została podpisana umowa  inwestycyjna pomiędzy MARR i AGH, Małopolska Science Fund, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN).

To pierwsze tego typu rozwiązanie w kraju, obejmujące współpracę samorządu i uczelni wyższej, którego celem jest inwestycja w projekty na wczesnym etapie ich tworzenia.

FIZAN będzie miał pierwszeństwo dostępu do pomysłów lub projektów powstających na AGH, a dzięki temu będzie mógł inwestować w projekty badawczo-rozwojowe już na ich bardzo wczesnym etapie (Proof of Principle, Proof of Concept). Do 2021 roku założyciele funduszu będą go zasilać kwotami 5 mln złotych rocznie. 80% kapitału będzie pochodzić z budżetu MARR S.A., a 20% – AGH.

Fundusz założyły MARR i AGH w Krakowie, obecnie dołączeniem do FIZAN-u są zainteresowane kolejne uczelnie: Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Krakowska.

Według Prorektora AGH ds. Współpracy, prof. Jerzego Lisa: „FIZAN to dodatkowe źródło finansowania innowacyjnych rozwiązań powstających w Akademii Górniczo-Hutniczej, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na rozwój innowacyjności polskiej gospodarki w wielu dziedzinach. Zaletą funduszu jest to, że nie kieruje on swojego wsparcia do jednej konkretnej branży. Środki finansowe będą wykorzystywane na rozwój badań naukowych i obiecujących rynkowo projektów w wielu dziedzinach, m.in. IT, robotyki, automatyki, energetyki czy nowych technologii. Każdy pomysł będzie miał szansę na finansowanie ze źródeł funduszu.

Najważniejszą cechą FIZAN-u, pierwszego tego typu projektu w Polsce, jest jego nowatorskie podejście do inwestowania w naukę. Będzie on spełniać w AGH funkcję zewnętrznego funduszu – ma inwestować w projekty tworzone zarówno przez studentów, koła naukowe, jak i doktorantów i naukowców z AGH. Fundusz będzie wspierać projekty na każdym etapie ich rozwoju – zarówno we wczesnej  fazie ich powstawania, jak i w trakcie przygotowywania patentów i know-how dla branży. Działanie funduszu będzie również obejmować pomoc w poszukiwaniu inwestorów zewnętrznych.”

Program inwestycyjny FIZAN rusza w AGH już najbliższej wiosny.

B.S.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *