Instalacja przemysłu chemicznego

Instalacja przemysłu chemicznego

Aktualności

Inwestycje w polskim sektorze chemicznym stale rosną. „To nie tylko kwestia modernizacji instalacji”

Dwanaście miliardów złotych. Taką kwotę – według danych GUS – w 2019 roku zainwestowali menadżerowie przemysłu chemicznego w Polsce. Chodzi nie tylko o inwestycje przy modernizacji instalacji czy zwiększanie efektywności produkcji, ale także kwestie bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

– Polska Chemia przeznacza znaczne nakłady na inwestycje, co jest wyraźnym wskaźnikiem procesu zmian i rozwoju sektora. Duża część nakładów przeznaczana jest na poprawę bezpieczeństwa w produkcji i dystrybucji substancji chemicznych oraz wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii prośrodowiskowych. Ponad 95 proc. członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego  przyznaje, że inwestuje w rozwiązania proekologiczne – powiedział dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC.

Jednym z rozwiązań, na które producenci chemii wydają dużą część funduszy to dostosowanie procesów technologicznych do norm ochrony środowiska. Aż 85% inwestycji dotyczą ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Nadal rośnie

Warto podkreślić, że fundusz inwestycyjny polskich firm chemicznych stale rośnie. W porównaniu z 2018 r. nakłady na rozwój wzrosły o 1,5 mld zł. Warto przeanalizować, wśród których obszarów sektora chemicznego zanotowano szczególny wzrost. W branży wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych zainwestowano o 600 mln zł więcej niż w 2018 r. Natomiast producenci koksu i produktów rafinacji ropy naftowej podnieśli nakłady o  478 mln zł.

Polska Chemia to wciąż jeden z filarów naszej gospodarki. Ten sektor wytwarza produkty o wartości ok. 275 mld zł, co stanowi 17% wartości sprzedanej polskiej produkcji przemysłowej.

Źródło: Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *