e
e
Aktualności

Prawdziwy kosmos. Staże dla najlepszych!

Jedenastu stażystów rozpocznie wkrótce praktyki w firmach działających w sektorze technologii kosmicznych w Polsce. Krajowy rynek firm kosmicznych jest wyceniany na  150 mln zł. Obejmuje ok. 300 podmiotów, w których pracuje niemal 3000 osób. W Unii Europejskiej wartość branży wynosi prawie 50 miliardów EURO, a samych zatrudnionych osób jest ponad 230 tys.

 

W ramach dwóch pierwszych edycji programu stażowego 20 osób odbyło praktyki w firmach z branży kosmicznej, a 16 z nich znalazło w tych firmach zatrudnienie. Do trzeciej edycji zgłosiło się kilkudziesięciu kandydatów, z których 11 już wkrótce zacznie półroczne staże.

Sektor kosmiczny jest najbardziej zaawansowaną technologicznie gałęzią przemysłu, a tworzone w jego ramach technologie mają fundamentalny wpływ na rozwój światowej gospodarki. Staże są rezultatem zakończenia trzeciej edycji programu „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Głównym celem programu jest kształcenie kadr sektora kosmicznego, rozwój kariery młodych naukowców oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami, a firmami z sektora kosmicznego.

Agencja Rozwoju Przemysłu, uczestniczy w realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej. Od trzech lat prowadzi program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, w ramach którego młodzi ludzie przez pół roku odbywają płatne praktyki w firmach z branży.

– Dowodem na sukcesy tego programu są jego efekty, aż 80% uczestników dwóch edycji dostało propozycję pracy po zakończeniu stażu. Liczę na jeszcze lepsze wyniki w tym roku. Nasze analizy potwierdzają, że sektor kosmiczny jest bardzo perspektywiczny. Dla nas to nie tylko inwestycja w ludzi, którzy zapewnią lepszy rozwój branży, ale także w potencjał całego sektora – powiedział wiceprezes ARP, Dariusz Śliwowski w trakcie konferencji podsumowującej trzecią edycję programu „Rozwój kadr sektora kosmicznego”.

Partnerem strategicznym wydarzenia jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a patronat honorowy nad nim objęła Polska Agencja Kosmiczna. Od chwili przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku, polski sektor kosmiczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów przemysłu. Produkty krajowych firm związane są m.in. z mechaniką, optoelektroniką, magazynowaniem, analizą i przetwarzaniem danych satelitarnych, oprogramowaniem pokładowym i naziemnym, znajdują zastosowanie nie tylko w sektorze kosmicznych, ale także w innych gałęziach gospodarki.

Ministerstwo udziela istotnego wsparcia dla rozwoju sektora technologii kosmicznych. Odpowiada ono za kształtowanie polityki kosmicznej w Polsce, koordynuje działania administracji rządowej w tym obszarze i podejmuje kluczowe decyzje. Reprezentuje także Polskę w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Polska ma bardzo duży potencjał do wykorzystania, w postaci kapitału ludzkiego, wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, zdolnych studentów kierunków technicznych, a także ciągle rozwijającego się dorobku naukowego instytutów badawczych.

– Dwa lata temu rząd zdecydował się wspomóc polskie firmy w podboju kosmosu. Chcielibyśmy, żeby w 2030 roku polskie firmy miały 3 proc. udziału w obrotach europejskiego sektora kosmicznego. Aby te marzenia stały się faktem, potrzebne są takie programy jak ten prowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu, czyli „Rozwój kadr sektora kosmicznego”. Chcemy wspierać młode osoby w budowaniu ich kariery. Bo to oni w niedalekiej przyszłości będą pracować na rzecz jeszcze lepszej pozycji Polski w światowej branży kosmicznej – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

 

źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu

 

B.S.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *