Czy nowe inwestycje przyczynią się do dalszego rozwoju Strefy?

Czy nowe inwestycje przyczynią się do dalszego rozwoju Strefy?

Aktualności

To może być dobry rok dla przemysłu w Polsce wschodniej. Kolejne spółki zainwestują tu 350 mln zł

Rok 2018 upłynął pomyślnie dla SSE Euro-Park Mielec. Spółka, zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu jest jedną z najszybciej rozwijających się stref ekonomicznej w Polsce. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku, ARP wydała decyzję o wsparciu dla czterech spółek. Chodzi o zwiększenie mocy produkcyjnych.

Ubiegły rok mielecka strefa musi uznać za udany. ARP wydała zezwolenia dla 32 inwestorów i 8 decyzji o wsparciu w ramach ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Deklarowane nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 1,2 mld złotych, a w ramach inwestycji ma powstać prawie 700 nowych miejsc pracy, przy jednoczesnym utrzymaniu 6,5 tys. etatów.

Pod koniec roku wydano decyzję o wsparciu dla czterech kolejnych firm. Najwięcej zainwestują tu Drukarnia Dako – Kozioł i Olimp Laboratories. Obie spółki mają zamiar wydać tu ponad 152 mln zł. Dako – Kozioł z Lubartowa to przedsiębiorstwo z branży opakowań. W ramach inwestycji spółka zamierza zakupić nowe urządzenia przetwórstwa opakowań, wybudować magazyn, a także wprowadzić nowe systemy logistyczne.

Taką samą kwotę planuje ulokować Olimp Laboratories – producent suplementów diety i materiałów leczniczych. Firma z Podkarpacia zamierza utworzyć laboratoria, pracownię oraz linię produkcyjną dla nowych produktów.

Nieco mniejsze nakłady zamierza podjąć Krossglass. Firma z powiatu dębickiego to producent włókna szklanego, która zamierza wybudować nową instalację do produkcji. Spółka zamierza zainwestować 35,5 mln zł. Czwarte przedsiębiorstwo to HERB UPH Mariusz Pokrywka. Spółka zadeklarowała nakłady inwestycyjne  w wysokości prawie 1 mln zł. Firma z powiatu przeworskiego, która jest producentem europalet i elementów drewnianych planuje zakupić maszyny i urządzenia, które pozwolą jej zwiększyć produkcję.

– EURO-PARK MIELEC to najstarsza i bez wątpienia jedna z najdynamiczniej rozwijających się specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Działają w niej firmy z różnorodnych branż: od motoryzacyjnej i lotniczej, przez przetwórstwo drewna, po branżę spożywczą. Wiele firm rozbudowuje swoje zakłady produkcyjne. I dziś mamy przykład czterech przedsiębiorstw, które rozszerzają skalę działalności, korzystając z mechanizmów ustawy o wspieraniu inwestycji. – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Cztery spółki w ramach ustawy o Polskiej Strefie Inwestycji utworzą łącznie 31 miejsc pracy. Łącznie z już zatrudnionymi będzie to blisko 1000 etatów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *