Aktualności

Udane testy w Orlenie. Trwa proces opracowywania nowoczesnej obróbki paliwa

Polski koncern paliwowy we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej przeprowadził udaną próbę jednoczesnego przerobu ropy oraz olejów roślinnych. Dlaczego zdecydowano się na taki eksperyment? Chodzi o opracowanie innowacyjnej metody równoczesnego przetworzenia ropy i tłuszczów zwierzęcych lub olejów roślinnych. Projekt jest dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Opracowując nowoczesną technologię, Orlen dąży do zwiększenia udziałów biokompontentów i innych paliw odnawialnych zużywanych w transporcie.

Wyniki i wnioski są bardzo obiecujące, co pozwala nam z optymizmem oceniać prawdopodobieństwo wdrożenia w niedalekiej przyszłości tej technologii w naszych zakładach produkcyjnych. Oczywiście musimy jeszcze wykonać pracę nad wyeliminowaniem ograniczeń i dostosowaniem warunków prowadzenia produkcji w sposób ciągły, ale to naturalne, choć czasochłonne etapy opracowywania nowych technologii. Dziś możemy stwierdzić, że efektywna współpraca polskiej nauki z biznesem przybiera realne, nie tylko laboratoryjne, kształty i z sukcesem zmierza do budowania innowacyjności polskiego przemysłu– powiedział Zbigniew Leszczyński, członek Zarządu PKN Orlen ds. Rozwoju

Test miał miejsce na jednej z instalacji rafineryjnych, która stanowi istotną część produkcji olejów napędowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *