Grupa Azoty

Grupa Azoty

Aktualności

Zielone światło. Grupa Azoty przejmuje światowego lidera przemysłu nawozowego

Nabycie spółki Compo Expert przez Grupę Azoty nie było procesem łatwym. Dlaczego? Przede wszystkim zgodę na taką transakcję musiały udzielić urzędy antymonopolowe – w Austrii, Niemczech i Turcji. Konieczna okazała się także aprobata Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Azotów. Całość transakcji ma nie przekroczyć 1 miliarda złotych.

Compo Expert to niemiecka spółka, którą można uznać za światowego potentata rynku nawozów specjalistycznych. Sprzedają swoje produkty do 100 krajów na świecie. W 2017 ich przychody wyniosły 330 milionów euro. Spółka jest zależna od Goat Netherlands B.V, która określiła warunki transakcji.

Co daje polskiemu liderowi branży nawozowo-chemicznej przejęcie Compo Expert? Jest kilka powodów. Przede wszystkim oznacza to możliwość zwiększenia oferty polskiej spółki o kolejne towary. – Nawozy specjalistyczne to grupa produktów, o którą od dawna chcieliśmy uzupełnić ofertę dla naszych klientów. Dzięki potencjałom wykwalifikowanych kadr Grupy Compo Expert zamierzamy budować pozycję rynkową Grupy Azoty w nowych segmentach biznesowych jakimi są nawozy dla wielkoobszarowych plantacji warzywniczych, ogrodniczych oraz sadowniczych w blisko 100 krajach na pięciu kontynentach – zauważył prezes zarządu Grupy Azoty S.A. Wojciech Wardacki. Nawozy specjalistyczne mogą być również wykorzystywane dla winnic, muraw sportowych oraz zieleni miejskiej.

Dla Azotów istotna okazała się także perspektywa pozyskania nowoczesnej technologii oraz możliwość skorzystania z rozwiniętej sieci dystrybucji produktów. W komunikacie spółki z Tarnowa możemy przeczytać, że przejęcie niemieckiej spółki spowoduje uniezależnienie się czynników pogodowych oraz wahań cen gazu.

– Dzięki podpisanej umowie nabycia udziałów w Grupie Compo Expert, Grupa Azoty jeszcze bardziej wzmocni swoją międzynarodową pozycję wśród liderów rozwiązań dla rynku agro. Wejście w obszar nawozów specjalistycznych stanowi także bardzo istotny krok w dostępie Grupy do innowacyjnych technologii i unikatowego know-how. To również dowód na to, jak efektywnie polskie firmy potrafią wykorzystywać szanse biznesowe z korzyścią dla polskiej chemii i polskiej gospodarki. Grupa Azoty, która jeszcze kilka lat temu była zagrożona wrogim przejęciem, dziś, dzięki połączonej sile zintegrowanych zakładów bierze udział w procesach akwizycyjnych w Europie – podkreśla prezes Wardacki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *