Aktualności

Grupa Tauron inwestuje w elektromobilność

W maju 2018 r. władze spółek TAURON i ING Bank Śląski podpisały list intencyjny, w którym informują opinię publiczną, iż chcą zaangażować się w proces rozwoju elektromobilności w Polsce. Jakie konkretnie rozwiązania zamierzają zrealizować?

– TAURON oraz ING Bank Śląski widzą tworzący się potencjał rynkowy dla elektromobilności, potwierdzony danymi o rynku w Polsce i na świecie – czytamy w liście intencyjnym – W tym obszarze strony identyfikują pola współpracy na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju systemu elektromobilności w Polsce, m.in. poprzez budowanie infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych i rozwoju usługi carsharingu.

Strony uchwaliły list podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– Z myślą o klientach i w ramach rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju TAURON angażuje się w dynamiczny rozwój nowego segmentu rynku, jakim jest elektromobilność. Planujemy na swoim obszarze dystrybucyjnym realizację kolejnych projektów związanych z eletromobilnością, w związku z czym współpraca z ING Bankiem Śląskim pozwoli nam na skorzystanie z najlepszych rozwiązań systemowych dostępnych na europejskim rynku w tym zakresiemówił Filip Grzegorczyk prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Podczas briefingu prasowego, wiceprezes zarządu grupy Tauron Jarosław Broda zauważył, że aby upowszechnić rozwój elektromobilności w Polsce, należy z jednej strony „oswoić” z tymi rozwiązaniami szeroką grupę ludzi, a także znaleźć model biznesowy, dla którego będzie to opłacalne.

Niestety nie udało nam się uzyskać informacji, jak obecnie wygląda realizacja założeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *