Aktualności

Grupa Tauron inwestuje w elektromobilność

W maju 2018 r. władze spółek TAURON i ING Bank Śląski podpisały list intencyjny, w którym informują opinię publiczną, iż chcą zaangażować się w proces rozwoju elektromobilności w Polsce. Jakie konkretnie rozwiązania zamierzają zrealizować?

– TAURON oraz ING Bank Śląski widzą tworzący się potencjał rynkowy dla elektromobilności, potwierdzony danymi o rynku w Polsce i na świecie – czytamy w liście intencyjnym – W tym obszarze strony identyfikują pola współpracy na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju systemu elektromobilności w Polsce, m.in. poprzez budowanie infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych i rozwoju usługi carsharingu.

Strony uchwaliły list podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– Z myślą o klientach i w ramach rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju TAURON angażuje się w dynamiczny rozwój nowego segmentu rynku, jakim jest elektromobilność. Planujemy na swoim obszarze dystrybucyjnym realizację kolejnych projektów związanych z eletromobilnością, w związku z czym współpraca z ING Bankiem Śląskim pozwoli nam na skorzystanie z najlepszych rozwiązań systemowych dostępnych na europejskim rynku w tym zakresiemówił Filip Grzegorczyk prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Podczas briefingu prasowego, wiceprezes zarządu grupy Tauron Jarosław Broda zauważył, że aby upowszechnić rozwój elektromobilności w Polsce, należy z jednej strony „oswoić” z tymi rozwiązaniami szeroką grupę ludzi, a także znaleźć model biznesowy, dla którego będzie to opłacalne.

Niestety nie udało nam się uzyskać informacji, jak obecnie wygląda realizacja założeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *