Pilkington produkcja z AI

źródło: www.pilkington.com

AktualnościInnowacje

Pilkington zmniejszy zużycie wody o 40% dzięki AI

AI wkrada się w każdą dziedzinę życia, wnosząc wiele dobrego. W produkcji pozwala m.in. optymalizować procesy i oszczędzać energię oraz zasoby. Właśnie taki cel przyświecał najnowszej współpracy Pilkington Automotive Poland w Chmielowie z ifm electronic.

Produkcja z AI w Pilkington

Dzięki nowoczesnym aplikacjom wykorzystującym inteligentną technologię w procesie czyszczenia szkła, czyli najważniejszym etapie produkcji w fabryce Pilkington Automotive Poland, zużycie wody zminimalizowano aż o 40%.

Optymalizacja cyklu mycia szyb produkowanych w Pilkington Automotive Poland polega na wykorzystaniu aplikacji moneo|RTM, która zastąpiła stosowany jak dotąd półautomatyczny proces mycia szyb, generujący wysokie życie wody zdemineralizowanej.

W systemie moneo|RTM kluczowy jest przepływomierz ultradźwiękowy SU8020 wyposażony w czujnik. Jego zadaniami są stały pomiar temperatury i przepływu wody oraz bieżąca kontrola procesu, w tym jego zatrzymanie oraz przesył informacji do panelu HMI.

Zeroemisyjność Pilkington

Wdrożenie aplikacji przyniosło Pilkington Automotive Poland założone korzyści. Oszczędności w zakresie zużycia wody i redukcja kosztów produkcji stanowią kolejny z kroków na drodze do osiągnięcia zeroemisyjności. Firma w przyszłości zamierza wdrażać kolejne moduły RTM, w tym aplikację do audytu technicznego silników. Dzięki niej możliwe będzie ograniczenie przestojów produkcyjnych wynikających z awarii maszyn.

źródło publikacji: https://przemysl-40.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *