Wnętrze hali produkcyjnej Newagu. Fot. Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Newag_-_wn%C4%99trze_hali,_2007-03-16.jpg

Wnętrze hali produkcyjnej Newagu. Fot. Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Newag_-_wn%C4%99trze_hali,_2007-03-16.jpg

Aktualności

Producent taboru kolejowego zainwestuje ok. 100 mln zł. To efekt decyzji o wsparciu publicznym

Spółka Newag z Nowego Sącza poinformowała, że planuje wybudować nową halę produkcyjną, rozbudować dotychczasowe linie produkcyjne oraz zakupić nowe maszyny. Inwestycje firmy przełożą się na zwiększenie mocy produkcyjnych wytwarzanych lokomotyw, wagonów osobowych, tramwajów czy zespołów trakcyjnych. Newag uzależniał decyzję o przeznaczeniu nakładów inwestycyjnych od decyzji wsparcia państwa.

Jak poinformowała nowosądecka spółka, Krakowski Park Technologiczny (w imieniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii) wydał decyzję o zwolnieniu od podatku dochodowego w wysokości do 35% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Newag będzie mógł liczyć na ulgę fiskalną przez okres 12 lat.

Wobec otrzymania decyzji zarząd spółki podjął w dniu dzisiejszym decyzję o przystąpieniu do realizacji inwestycji, która będzie miała istotne znaczenie dla rozwoju spółki w szczególności ze względu na rozszerzenie zasobów o kolejną halę produkcyjną, co pozwoli na optymalizację procesu produkcyjnego pojazdów szynowych w pełni zgodnych z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności kolei obowiązujących w Unii Europejskiej – przedstawiła firma Newag w komunikacie.

Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych to 80 mln zł, a maksymalna – 104 mln zł. Projekt będzie finansowany ze środków własnych spółki, a także w ramach leasingu. Należy także dodać, że spółka została zobowiązana do utrzymania dotychczasowego zatrudnienia w zakładzie produkcyjnym.

Okres realizacji projektu inwestycyjnego został przewidziany na lata 2019-2021.

Newag to jedna z najstarszych firm kolejowych w Polsce. Spółka z Nowego Sącza jest producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów. W 2013 r. firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *