Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Aktualności

Przedstawiciele przemysłu i nauki pracują nad innowacyjnym asfaltem. Czy poprawi jakość dróg i obniży koszty budowy?

Zapewne nie każdy z Was wie, że polskie koncerny paliwowe – Lotos i Orlen działają także jako producenci asfaltów. W zeszły piątek kierownictwo spółek Orlen Asfalt oraz Lotos Asfalt podpisało umowę wraz z ośrodkami badawczymi. Celem jest wprowadzenie na polskie drogi produktów asfaltowych nowej generacji.

Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”. Tak w pełni nazywa się projekt badawczy, którego celem jest obniżenie kosztów budowy dróg i poprawienie trwałości nawierzchni. 4 października br. nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy: Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz spółkami: Orlen Asfalt, Lotos Asfalt oraz grupą Budimex.

Jakie są operacyjne cele projektu? Chodzi o zbadanie wpływu asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych polimerem (tzw. asfalty HiMA) na trwałość nawierzchni.

Asfalty modyfikowane ORBITON – asfalty modyfikowane polimerami to grupa lepiszczy drogowych opracowana specjalnie z myślą o zwiększeniu trwałości nawierzchni asfaltowych i przeciwdziałaniu najczęstszym przyczynom zniszczenia – odkształceniom lepkoplastycznym pojawiającym się na drogach obciążonych ciężkim ruchem, spękaniom niskotemperaturowym warstw ścieralnych w okresie zimowym oraz spękaniom zmęczeniowym nawierzchni. Dzięki zastosowaniu w procesie produkcji asfaltu modyfikatora – elastomeru SBS (kopolimer styren-butadien-styren) osiąga się znaczące korzyści we właściwościach lepiszcza zarówno w wysokiej, jak i w niskiej temperaturze” – tłumaczy grupa Orlen w komunikacie prasowym.

W ramach projektu badane będzie także zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych Orbiton HiMA. Ich rolą ma być przeciwdziałanie spękaniom nawierzchni oraz zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej warstw asfaltowych.

Zakończenie projektu jest planowane w przyszłym roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *