Aktualności

Co się wydarzyło w Częstochowie? Ewakuacja w hucie szkła

W ubiegły wtorek (11 grudnia) ponad 80 pracowników częstochowskiej huty szkła musiało nagle opuścić swoje miejsce pracy. Około godziny 20.30 doszło do upadku i rozszczelnienia pojemnika, który zawierał 1000 litrów kwasu solnego.

Dzięki sprawnej reakcji kierownictwa zakładu, pracownicy zostali ewakuowani z miejsca wypadku jeszcze przed przyjazdem jednostek straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał – dwie osoby z dusznościami zostały przewiezione do szpitala. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach – o godzinie 22.40 sytuacja została opanowana.

Według ustaleń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie do wypadku doszło w wyniku zsunięcia pojemnika z wideł wózka widłowego. – Operator wózka widłowego  podczas tego zdarzenia zabezpieczony był w odpowiednie środki ochrony osobistej. Widząc to zdarzenie on oraz kolejnych trzech pracowników zakładu zabezpieczonych środkami ochrony osobistej przystąpiło do neutralizacji rozlewiska kwasu solnego za pomocą mleczka wapiennego. Równocześnie podjęta została przez Kierownika Zmiany Huty ewakuacja wszystkich pracowników zakładu – czytamy w komunikacie KM PSP w Częstochowie.

Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia dokonali neutralizacji zagrożenia oraz przeprowadzili pomiary, które nie wykazały stężeń niebezpiecznych na terenie hali produkcyjnej: – Działania podjęte przez pracowników w pierwszej fazie zdarzenia, pozwoliły zneutralizować rozlany kwas solny powodując jego zobojętnienie – wskazania na papierku lakmusowym lekko zasadowe. W dalszej kolejności działania zastępów polegały na spłukaniu zobojętnionego kwasu solnego do studzienek prowadzących do separatorów wewnętrznej oczyszczalni zakładu. Dokonano sprawdzenia studzienek kanalizacyjnych na terenie zakładu, gdzie nie stwierdzono stężeń kwasowych w odprowadzanej wodzie – przedstawia w komunikacie Komenda  Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *