Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice. Fot. PGNIG

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice. Fot. PGNIG

Technologie

Cyfrowe narzędzie pomoże w bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów ropy i gazu

Zintegrowany System Zarządzania Złożem – „Cyfrowe złoże”. To najnowsze oprogramowanie PGNiG, które pozwoli spółce na najbardziej optymalne zarządzanie złożami gazu i ropy naftowej. Urządzenie zostanie wykorzystane przede wszystkim w polskich złożach, ale będzie też ważnym narzędziem w ekspansji za granicą.

Polska nie jest krajem szczególnie bogatym w węglowodory, dlatego musimy dobrze wykorzystać te zasoby, którymi dysponujemy – mówi Piotr Wożniak. – To zresztą jest trend światowy, widoczny również tam, gdzie ropy i gazu jest pod dostatkiem. Dlatego „Cyfrowe złoże” pomoże nam także w realizacji planów zagranicznych – do naszej wiedzy i doświadczenia dołożyliśmy nowoczesne narzędzie, które zwiększa atrakcyjność PGNiG jako partnera na koncesjach.

W jaki sposób będzie funkcjonować „Cyfrowe złoże”? Dotychczas różni specjaliści – geolodzy, ekonomiści, inżynierowie produkcyjni czy złożowi przedstawiali wyniki swoich badań w ramach różnych oprogramowań i baz danych. Platforma integruje efekty prac specjalistów różnych dyscyplin.

– Taki model, obejmujący cały proces wydobywczy, pozwala m. in. symulować różne scenariusze wydobycia z kilku złóż jednocześnie, zwiększyć dokładność prognoz, optymalizować program wierceń, analizować efekty planowanych inwestycji (CAPEX) oraz optymalizować zużycie energii (OPEX) i łańcuchy dostaw – informuje PGNiG.

Pierwsza symulacja „Cyfrowego złoża” miała miejsce na złożu Załęcze. Nowe oprogramowanie posłużyło do analizy możliwych scenariuszy modernizacji tej 40-letniej kopalni. Cyfrowe narzędzie pozwoliło na dobór najbardziej optymalnego rozwiązania. Wybrano wariant, który umożliwi wzrost wydobycia gazu, a także doprowadzi do większej efektywności ekonomicznej inwestycji.

PGNiG planuje także kolejne etapy cyfrowego zarządzania. W następnej fazie do Zintegrowanej Bazy Danych zostaną uwzględnione informacje geofizyczne, geologiczne, eksploatacyjne i finansowe dotyczące wydobycia. – Baza pozwoli znacznie skrócić średni czas akwizycji danych potrzebnych do tworzenia modeli złóż – informuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *