Czy firma Maga Foods słusznie znalazła się na liście sankcyjnej? Fot. Pixabay

Czy firma Maga Foods słusznie znalazła się na liście sankcyjnej? Fot. Pixabay

Aktualności

Czarna lista mogła doprowadzić spółkę do bankructwa

W związku z agresją Rosji na Ukrainę MSWiA ogłosiło listę firm, które zostały objęte sankcjami. Konsekwencją tego było wyeliminowanie ich z obrotu gospodarczego oraz brak możliwości normalnego funkcjonowania na rynku. Jeden z przypadków budził spore kontrowersje. Producent zapewnia, że przez kilka miesięcy znajdował się na czarnej liście, choć nie miał powiązań z Rosjanami.

Maga Foods to jeden z producentów sałatek, owoców i dań gotowych. Firma spod Warszawy należała do Singature Foods Belgium z Belgii. Niemniej jednym z udziałowców kontrolujących polską spółkę był także rosyjski oligarcha Michaił Fridman, właściciel jednego z największych rosyjskich banków.

Z tego powodu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod koniec kwietnia podjęło decyzję o wpisaniu Maga Foods na listę sankcyjną. Tym samym konta firmy zostały zamrożone, a spółka nie mogła realizować swoich zobowiązań.

Mazowiecka firma stanęła na skraju bankructwa.

Różne stanowiska

Według przedstawicieli Maga Foods właściciele firmy niezwłocznie po agresji Rosji na Ukrainę podjęli decyzję o rozwiązaniu umów z Fridmanem i spółkami z nim powiązanym.

Inne zdanie na ten temat miał resort spraw wewnętrznych i administracji. Według ministerstwa transakcja sprzedaży udziałów miała jedynie charakter pozorny, gdyż środki związane z wykupem akcji podchodziły z rosyjskich źródeł.

W tej sytuacji Maga Foods nadal pozostawała na liście objętej sankcjami.

Uratowanie firmy

Sytuacja uległa zmianie dopiero w chwili, gdy właściciel firmy postawił ją w stan likwidacji. Wtedy grupa pracowników postanowiła nabyć udziały w firmie poprzez spółkę Brandez.

Na tej podstawie, w połowie sierpnia, MSWiA usunęło Maga Foods z listy sankcyjnej.

– Istotne zmiany struktury właścicielskiej oraz organizacyjnej spółki, które nastąpiły w ostatnim czasie, już po wcześniej wydanych decyzjach względem Maga Foods, usunęły jej dotychczasowe powiązania z kapitałem rosyjskim. Nowym i jedynym wspólnikiem Maga Foods stała się spółka pracownicza Brandez, w odniesieniu do której nie występują okoliczności wskazujące na utrzymywanie relacji z podmiotami rosyjskimi lub białoruskimi lub z przedsiębiorcami powiązanymi z dotychczasowym właścicielem spółki – czytamy w komunikacie MSWiA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *