AktualnościArtykuł sponsorowany

Fabryki w przyszłości – raport

Branże przemysłową i fabryki czeka transformacja w kierunku Przemysłu 4.0. Zwiększona automatyzacja oraz życie w kulturze nanosekundy wpłyną na sposób pracy, proces rekrutacji, benefity, zapotrzebowanie na nowe kompetencje pracowników.

Jaki obraz polskich fabryk wyłania się z raportu „Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030” przygotowanego przez infuture.institute na zlecenie SmartLunch? Co dziś jest największym wyzwaniem w kontekście zarządzających fabrykami, a co będzie w przyszłości?

Na pewno przygotowanie się na zmiany opisane w raporcie wymagać będzie elastycznego podejścia – w badaniu zmieniających się potrzeb pracowników, redefinicję zastanych procesów, dywersyfikację portfolio, częstą weryfikację długoterminowych strategii, szybkie reagowanie na zmiany, budowanie krótszych łańcuchów decyzyjnych.

Pracownicy w pracy są głodni

W badaniu przeprowadzonym na potrzeby wspomnianego raportu wzięło udział 600 pracowników zakładów produkcyjnych z całej Polski. Aż 64 proc. z nich przyznało, że pracuje mniej wydajnie jeśli czuje głód, a niemal tyle samo, bo 63 proc., że zdarza mi się być głodnymi w pracy.

Niespełna połowa respondentów (49 proc.) je w pracy co najmniej jeden ciepły posiłek, a w przypadku osób pracujących w fabryce odsetek ten jest jeszcze niższy i wynosi 44 proc. Co piąty je w pośpiechu. Nie mając czasu na przerwę, pracownicy często jedzą przy biurku. Jedzą też w samotności, podczas gdy badania jednoznacznie wskazują, że wspólne jedzenie posiłków w pracy sprzyja budowaniu relacji i przekłada się na pozytywną kulturę organizacyjną. Zdecydowana większość (79 proc.) ankietowanych przynosi z domu jedzenie, które konsumuje w pracy. Popularnością cieszą się również gotowe posiłki kupowane w sklepie (23 proc. wskazań) i posiłki z kantyny pracowniczej lub stołówki (21 proc. wskazań).

W tej sytuacji aż 82 proc. uważa, że finansowanie posiłków w miejscu pracy przez pracodawcę powinno być standardem.

W kierunku Przemysłu 4.0

Potrzeby rynku oraz pandemia COVID-19 wymusiły na organizacjach działania dążące do automatyzacji i robotyzacji procesów, co oznacza wdrażanie Przemysłu 4.0. Taki przemysł zmienia model pracy. Wzmacnia potrzebę rozwoju kompetencji i specjalizacji, m.in. poprzez stworzenie możliwości edukacji przez zarówno starszych, jak i najmłodszych pracowników, przez kobiety, których wraz z odciążeniem pracy fizycznej jest w fabrykach coraz więcej.

Nowe kompetencje opierać się będą na połączeniu wysokich kompetencji cyfrowych oraz miękkich (zarządzania ludźmi, elastyczności, komunikacji, krytycznego myślenia, empatii czy rozwiązywania złożonych problemów). Nowe modele pracy będą opierać się na współpracy na styku człowiek-maszyna.

Mimo że poziom cyfryzacji jest w Polsce niski (a liczba maszyn i robotów przypadających na liczbę zatrudnionych w przemyśle jest poniżej średniej europejskiej), dane Eurostatu wskazują, że polski przemysł jest w czołówce najszybciej rosnących wśród państw UE.

Mix demograficzny w fabrykach

Praca w przemyśle wymagała będzie nie tylko nowych kompetencji, ale i zmiany struktury zatrudnienia. Należy liczyć się także z faktem, że wraz ze wdrażaniem koncepcji Przemysłu 4.0 i odciążeniem pracowników poprzez automatyzację i robotyzację, fabryki staną się miejscami pracy dla dużo szerszej grupy pracowników. Już dziś na rynku współpracują ze sobą cztery pokolenia. Coraz częściej pracujemy też w wielokulturowym środowisku. Pracownicy fabryk będą stanowić coraz bardziej zróżnicowaną, demograficznie i kompetencyjnie, grupę, w której granica między pracownikami umysłowymi, a fizycznymi będzie ulegała rozmyciu. Zarządzający fabrykami muszą podjąć działania w kierunku inkluzywności w kontekście zróżnicowanej demograficznie grupy pracowników – pod względem ich pochodzenia, wieku, płci i zakresu obowiązków.

Kryzysy zdrowotne wymuszają elastyczne zarządzanie fabrykami

Pandemia zredefiniowała wszystkie aspekty naszego życia. Należy liczyć się z tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu epidemii może być nawet trzykrotnie wyższe w nadchodzących dziesięcioleciach. Kryzysy zdrowotne i powracające pandemie wymuszają redefinicję sposobu zarządzania organizacjami oraz wysoką elastyczność i rezyliencję. Organizacje powinny ukierunkować się na zarządzanie zwinne, elastyczne, budowanie krótszych, zdywersyfikowanych strategii.

Zapewnienie pracownikom bezpiecznego epidemiologicznie i nastawionego na podtrzymywanie i nawiązywanie relacji zaplecza socjalnego może skutkować większym przywiązaniem do pracodawcy i miejsca pracy.

 

Jak będzie wyglądała w przyszłości praca w fabryce? Są cztery scenariusze – chcesz je poznać? Zapraszamy na bezpłatne webinar, który odbędzie się w środę, 28 października o godz. 18. Każdy uczestnik spotkania otrzyma pełną wersję raportu tuż po jego zakończeniu.

Aby wziąć udział, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony pod linkiem:

https://www.smartlunch.pl/przyszlosc-fabryk-raport#Zapisz-sie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *