Rozszerzona rzeczywistość w przemyśle

Rozszerzona rzeczywistość w przemyśle

AktualnościTechnologie

Rozszerzona rzeczywistość w przemyśle

Rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality) to połączenie obrazu ze świata rzeczywistego ze stworzonymi przy pomocy technologii informatycznej elementami wirtualnymi. AR poszerza obraz oraz nakłada nowe elementy na to co widzi użytkownik. Technologia ta nie tworzy jednak pełnego obrazu trójwymiarowego. Początkowo AR wykorzystywano do gier wideo. Obecnie, w związku z rosnącym popytem na tego typu rozwiązania technologia ta jest stale udoskonalana. Rozszerzona rzeczywistość jest coraz częściej wykorzystywana w przemyśle.

Kluczowe korzyści

Rzeczywistość rozszerzona otwiera szeroki wachlarz możliwości dla przemysłu. Znajduje ona zastosowanie począwszy od planowania produkcji, poprzez utrzymanie ruchu i serwis, do szkolenia i kształcenia pracowników. Wykorzystując technologię rozszerzonej rzeczywistości, producenci osiągają szereg kluczowych korzyści, takich jak uzyskanie wglądu w modele produktów czy stan techniczny sprzętu. Dzięki temu procesy montażu wyrobów i konserwacji sprzętu są stale ulepszane.

Nowoczesne narzędzia wpływają na zwiększenie efektywności procesów, czego wynikiem jest skrócenie czasu produkcji i zwiększenie jakości wytwarzanych produktów. Wiele firm dziś już eksperymentuje z AR. Warto przywołać na przykład case study amerykańskiej firmy Lockheed Martin, która eksperymentowała z wykorzystaniem AR podczas montażu samolotów F-35. W konsekwencji produkcja trwała nawet do 30% szybciej!

Szkolenia pracowników i montaż

AR jest także wykorzystywana do szkolenia kadry pracowniczej poprzez udostępnianie wizualnych informacji opartych na praktycznych doświadczeniach. Przeprowadzenie takiego szkolenia przy użyciu inteligentnych okularów z zestawem do sterowania głosowego zajmuje znacznie mniej czasu i pozwala wprowadzić nowego członka zespołu w zadania na jego stanowisku pracy.

okulary vr

okulary vr

Do zalet stosowania rozszerzonej rzeczywistości można zaliczyć eliminowanie błędów podczas montażu. Monter wyposażony w okulary AR korzysta z wirtualnej instrukcji, minimalizując w ten sposób ryzyko pomyłki. W przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym pracownicy używają specjalnych gogli i tabletów wyposażonych w technologię AR, umożliwiających bieżącą kontrolę jakości dostarczonych przez firmy zewnętrzne części. W ten sposób sprawdza się również poprawność umieszczania poszczególnych podzespołów na liniach montażowych. Narzędzia służące porównywaniu w czasie rzeczywistym wytworzonego produktu z jego wirtualnym odpowiednikiem pozwala z kolei na ulepszenie systemu kontroli jakości.

Utrzymanie ruchu

Wyświetlacze z technologią AR znajdują zastosowanie również w działach utrzymania ruchu w fabrykach. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest sprawdzenie stanu technicznego maszyn, szybkie wykrycie problemów i sprawne ich rozwiązanie przy wykorzystaniu instrukcji na linii wzroku.

Rozwiązanie nawigacyjne

Rozwiązania nawigacyjne oparte o najnowsze technologie rozszerzonej rzeczywistości służą przede wszystkim nawigacji wewnątrz budynków. Działanie aplikacji wykorzystujących rozwiązania AR polega na nawigacji i udzielaniu wskazówek na lotniskach, w szpitalach, centrach handlowych, biurach, a także w magazynach i fabrykach.

Użytkownicy mogą korzystać w czasie rzeczywistym z wyznaczonej trasy i poruszać się zgodnie z poleceniami pokazującymi się na wyświetlaczu. Jako przykład można tutaj wskazać aplikację stworzoną na potrzeby lotniska Gatwick. Umożliwia ona korzystanie z wirtualnych map lokalizacyjnych dostępnych na smartfonie do poruszania się po terenie dwóch terminali w celu poprawy przepływu ruchu na lotnisku.

technologia ar

technologia ar

Rozszerzona rzeczywistość a 5G

Technologia AR staje się coraz bardziej popularna w przemyśle. Najważniejszymi obszarami wykorzystującymi nowe rozwiązania są inteligentna produkcja i sterowanie maszynami. Komunikacja pracowników z urządzeniami możliwa jest poprzez łączność komórkową. Producenci rozwiązań AR prognozują jednak, iż pełen potencjał tego typu aplikacji będzie można uzyskać dopiero dzięki sieci 5G cechującej się niskimi opóźnieniami i bardzo dużą przepustowością. Wprowadzenie sieci 5G może znacznie zmniejszyć koszty komunikacji internetowej koniecznej do obsługi technologii AR.

Przyszłość rozszerzonej rzeczywistości

Rozszerzona rzeczywistość ma w przyszłości zapewniać odbiorcom rosnącą jakość i szybkość działania urządzeń. Firmy badawcze dążą do miniaturyzacji sprzętu służącego AR oraz tworzenia coraz wydajniejszych baterii. Technologia rozszerzonej rzeczywistości to szansa na zmianę pracy i podniesienie rynkowej konkurencyjności wielu firm przemysłowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *