Słownik przemysłowy

Słownik przemysłowy #107: Próba niszcząca

Wytrzymałość, odporność i elastyczność. To ważne właściwości, którymi powinno cechować się wiele rożnych produktów. Wszak niekiedy chodzi o bezpieczeństwo użytkowników. Jak to sprawdzić? Jedne z podstawowych badań, które wykonuje się w zakładach produkcyjnych to próba niszcząca.

Badania niszczące to nic innego, jak testy wytrzymałościowe przygotowanych materiałów. Podstawowym celem takiej próby jest sprawdzenie zachowania się materiału w sytuacjach obciążenia.

Badania niszczące można podzielić na kilka rodzajów. To próba zginania czy rozciągania, ale także badanie twardości, udarności czy badanie makroskopowe.

W czasie próby niszczącej sprawdza się m.in. wytrzymałość spoin, złącz, zarówno tych lutowanych i zgrzewanych, jak i klejonych czy skręcanych.

Zginanie i spłaszczanie

Próba niszcząca polega na umieszczeniu materiału w urządzeniu penetrującym, które następnie oddziałuje na próbkę.

Choćby próba zginania polega na zmianie pierwotnej krzywizny osi pod wpływem układu sił prostopadłych do tej osi. Z kolei dzięki próbie rozciągania możliwe jest sprawdzenie granicy plastyczności oraz wytrzymałości na wydłużenie czy przewężenie.

Jeden z przykładów próby niszczącej to próba spłaszczania rur. W tym przypadku badanie polega na spłaszczaniu materiałów w kierunku prostopadłym aż do osiągnięcia żądanej wysokości. Na tej podstawie sprawdza się czy na rurze nie wystąpiły pęknięcia lub nieciągłości.

Jeśli chcecie zobaczyć, jak w praktyce przebiega próba niszcząca, to zobaczcie odcinek naszego programu z fabryki firmy Exar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *