Nowe bloki w Elektrowni Opole

Nowe bloki w Elektrowni Opole

Aktualności

W Elektrowni Opole zostaną zrealizowane projekty proekologiczne. „To dowód na to, że nasze działania są dostrzegane i doceniane”

PGE otrzyma pożyczkę w wysokości 115 mln zł na realizację projektów prośrodowiskowych. W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych emisja tlenków azotu zostanie obniżona do poziomu poniżej 150 mg/Nm3, co spowoduje redukcję o ok. 23 proc. w stosunku do roku 2018 r.

Spółka z Grupy Kapitałowej PGE zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Dofinansowanie otrzymają trzy projekty, których celem jest zmniejszenie emisji pyłów. Ma nastąpić poprzez modernizację elektrofiltrów bloków energetycznych nr 1-4 oraz poprzez redukcję emisji tlenków azotu.

Praca bloków musi być dostosowana do bardziej restrykcyjnych norm środowiskowych, które zaczną obowiązywać w 2021 roku.

Dotychczas udało nam się zrealizować już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych i tym bardziej cieszy fakt, że zyskują one także aprobatę funduszu ochrony środowiska. To dowód na to, że działania spółki w zakresie ochrony środowiska są dostrzegane i doceniane – powiedział Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Do tej pory spółka PGE GiEK zrealizowała już kilkadziesiąt projektów o łącznej wartości ponad 1,34 mld zł. Przeprowadzono budowę i modernizację instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, co ograniczyło emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu. Projekty prośrodowiskowe zrealizowano np. w elektrowniach w Turowie i Bełchatowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *