Aktualności

Znamy rezultaty nowych odwiertów węgla w JSW. Czy działania okażą się opłacalne?

Od października 2018 roku Jastrzębska Spółka Węglowa prowadzi odwierty węgla koksowego. Prace są prowadzone w złożu Bzie-Dębina 2-Zachód (okolice Jastrzębia Zdroju). Badania surowca z dwóch otworów wskazują na pozytywne wyniki.

JSW w październiku 2018 r. podjęła decyzję o rozpoczęciu odwiertów w w/w złożu. Prezes koncernu Daniel Ozon mówił: – Strategia zakłada pozyskiwanie dostępu do nowych złóż węgla koksowego. Pamiętajmy, że bogata baza zasobowa decyduje o wartości każdej spółki surowcowej, dlatego tak ważne jest jej ciągłe poszerzanie.

Pracownicy laboratorium JSW analizują węgiel pod względem parametrów koksowniczych. Fot. JSW

Pracownicy laboratorium JSW analizują węgiel pod względem parametrów koksowniczych. Fot. JSW

Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawczego JSW systematycznie analizuje badania surowca. Eksperci szczególną uwagę zwracają uwagę na parametry koksownicze odkrytego węgla. Polski koncern węglowy z Jastrzębia poinformował, że jeden z pokładów surowca posiada miąższość na poziomie 2,55 m, co – według JSW – spełnia kryteria opłacalności wydobycia.

Dotychczas przebadano dwa z pięciu otworów. Dalsze badania są uzależnione m. in. od tempa wiercenia. JSW mówi o ok. 3-4 miesiącach.

– Odwierty mają potwierdzić prognozowaną jakość węgli zalegających w złożu „Bzie-Dębina 2-Zachód” przed dotarciem do parceli eksploatacyjnych wyrobiskami dołowymi.  Tak uzyskane wyniki pomogą lepiej sprawdzić budowę geologiczną złoża, sposób jego  zalegania i co najważniejsze zweryfikować tektonikę występującą w złożu – czytamy w komunikacie JSW.

Władze spółki uznają pierwsze wyniki badań za optymistyczne. JSW w swojej strategii zapowiedziała wzrost wydobycia węgla koksowego do 18 mln rocznie w 2030 . We wrześniu ubiegłego roku prezes Ozon zapowiedział wyodrębnienie w strukturze spółki nowej kopalni Bzie-Dębina . Ma to pomóc w intensyfikacji dalszych prac wydobywczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *