Przemysłowe historie

#KalendariumPrzemysłowe: 75 lat temu powstała Stocznia Gdańska

Stocznia Gdańska to nie tylko miejsce związane z historią polskiego przemysłu. To w tym miejscu narodziła się „Solidarność”, która na trwale zmieniła dzieje Polski. Dzisiaj mija 75 lat od utworzenia tego kultowego zakładu.

Oczywiście dzieje przemysłu stoczniowego w Gdańsku zaczęły się dużo wcześniej niż w 1947 r. Pierwsze wzmianki o budowie kilkumasztowych karaweli pochodzą już z XV wieku. Jednak bardziej profesjonalna produkcja statków jest związana ze stocznią Jana Klawittera i stocznią Schichau (XIX wiek). To w tym miejscu budowano zarówno drewniane żaglowce czy parowce rzeczne, jak i ogromne statki pasażerskie czy okręty wojenne.

W okresie międzywojennym stocznia należała do spółki z uwzględnieniem rożnych kapitałów – polskiego, brytyjskiego, francuskiego i Wolnego Miasta Gdańska.

Połączenie dwóch stoczni

Wodowanie rudowęglowca SS „Sołdek” – pierwszego statku pełnomorskiego zbudowanego w Polsce po II wojnie światowej (1948). Fot. Wikipedia

Wodowanie rudowęglowca SS „Sołdek” – pierwszego statku pełnomorskiego zbudowanego w Polsce po II wojnie światowej (1948). Fot. Wikipedia

Po zwycięstwie nad III Rzeszą w 1945 r. stocznia została zajęta przez Armię Czerwoną a następnie przekazana polskiej administracji. Na terenie Gdańska działało kilka stoczni, które zostały ponumerowane. Pracownicy Stoczni nr 1 prowadzili remonty statków i budowali małe kutry, natomiast Stocznia nr 2 stanowiła duży zakład mechaniczny.

To z połączenia dawnej Stoczni nr 1 i 2 powstało Przedsiębiorstwo Państwowe Stocznia Gdańska. Miało to miejsce 19 października 1947 roku.

Pierwszym statkiem, który powstał w nowopowstałym zakładzie był rudowęglowiec „Sołdek”.

Legendarny obiekt

Stocznia Gdańsk

Stocznia Gdańsk

Z biegiem czasu gdański zakład zaczął się coraz bardziej rozrastać i produkować na eksport. Przez wiele lat dostarczano statki, m.in. do Związku Sowieckiego.

Pracownicy Stoczni Gdańskiej w ciągu całej swojej działalności wyprodukowali ponad 1000 w pełni wyposażonych statków pełnomorskich, m.in.: kontenerowców, statków pasażerskich i żaglowców.

W latach świetności w gdańskiej stoczni pracowało ok. 18-20 tysięcy pracowników. Byli oni czynnymi świadkami polskiej historii. Najpierw w grudniu 1970 r. gdańscy stoczniowcy sprzeciwili się ogromnym podwyżkom na produkty żywnościowe, co niektórzy z nich przypłacili życiem. Natomiast dekadę później, w 1980 roku to w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się „karnawał Solidarności”, który zmusił władzę komunistyczną do porozumień ze strajkującymi.

Obecnie Stocznia Gdańska należy do Agencji Rozwoju Przemysłu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *