Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Aktualności

Pozytywne zaskoczenie. Dwucyfrowy wzrost produkcji przemysłowej w Polsce

Większość ekspertów nie spodziewała się tego. W związku z wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą, przewidywano raczej wyraźne spowolnienie wskaźników produkcji przemysłowej. Wyniki przedstawione przez GUS wskazują, że jest inaczej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 17,3 proc. r/r (okres marzec 2021 r. – marzec 2022 r.) To podobny wynik jak miesiąc wcześniej.

Większość ekspertów spodziewała się mniej dynamicznego wzrostu – o  ok. 12% w skali roku. Jako przyczynę podawano spowolnienie w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

W których branżach wzrost, a w których spadek?

Wzrost produkcji sprzedanej zanotowano w większości branż. Duża część zwyżek jest związana z sektorem energetycznym: wydobycie węgla kamiennego i brunatnego (wzrost o 35,5%) czy koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (wzrost o 25,4%).
Zdecydowany wzrost zaliczono także w branży związanej z naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń (44,5%), u producentów wyrobów z metali (29,2%) bądź wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (24,7%).

Są jednak sektory, które zaliczyły spadek sprzedaży. To choćby branża motoryzacyjna. Wg. GUS odnotowano spadek 12,7% u producentów pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *