System Comarch Asset Tracking pomoże pracownikom hal produkcyjnych i magazynów. Fot. Getty Images

System Comarch Asset Tracking pomoże pracownikom hal produkcyjnych i magazynów. Fot. Getty Images

Technologie

Przemysł 4.0, czyli czy trzeba bać się zmian?

Tylko do 2030 r. rynek Przemysłu 4.0 osiągnie wartość ponad 300 mld dolarów. Eksperci są zgodni: nie ma odwrotu od automatyzacji, robotyzacji czy Internetu Rzeczy. Wielu właścicieli fabryk nie jest jeszcze gotowych na adaptację do koniecznych przemian. Wątpliwości mają też zwykli pracownicy obawiający się, że zostaną zastąpieni przez roboty. Z tego tekstu dowiecie się, dlaczego Przemysł 4.0 jest niezbędny we współczesnej produkcji i w jaki sposób może pomóc pracownikowi. Pokażemy to na kilku przykładach. (Artykuł sponsorowany)

Część z Was może sobie zadawać pytanie… czym właściwie jest Przemysł 4.0? To koncepcja, która nierozerwalnie wiąże się z ostatnią rewolucją przemysłową.

Pierwsza rewolucja przemysłowa dotyczyła wynalezienia maszyny parowej (koniec XVIII w.), natomiast druga, która przebiegła sto lat później, polegała na uruchomieniu produkcji masowej. W połowie XX wieku w fabrykach zaczęto stosować pierwsze elementy robotyzacji, np. maszyny CNC. To była trzecia fala rewolucji.

Przemysł 4.0 i czwarta rewolucja przemysłowa to nie tylko nowe techniki wytwarzania produktów. Sednem Przemysłu 4.0 jest możliwość komunikowania między maszynami, systemami, ludźmi czy robotami. Czwarta rewolucja przemysłowa to cyfrowa transformacja zarówno technologii, jak i organizacji, modelów operacyjnych czy biznesowych.

Internet Rzeczy

Przemysł 4.0 to nie tylko roboty czy narzędzia rozszerzonej rzeczywistości. Jednym z ważniejszych elementów rewolucji jest Internet Rzeczy. Dlaczego?

Dane. Nie maszyny czy procesy, ale dane są najważniejszym elementem sprawnie działającej masowej produkcji. To właśnie Internet Rzeczy umożliwia przechowywanie, kontrolowanie i analizowanie danych.

Internet Rzeczy to także łączność. Dzięki tej technologii zarządzający fabryką mogą kontrolować dane urządzeń, które między sobą się komunikują.

W jaki sposób Przemysł 4.0 ułatwia produkcję?

Jakie są obecnie największe bolączki kierownictwa zakładu, w którym odbywa się masowa produkcja?

Jednymi z nich są przestoje w czasie produkcji spowodowane najczęściej wadliwymi maszynami i brakiem dostępu do danych.  Te wszystkie kwestie można rozwiązać, dzięki technologiom Przemysłu 4.0. Poprzez wymianę informacji między maszynami a systemami zarządzającymi oraz czujnikom, które na bieżąco monitorują stan urządzeń, pracownik dysponuje ważną wiedzą. Dzięki niej może ocenić kondycję swoich maszyn i zaplanować konserwację.

Inna z bolączek właścicieli fabryk to produkcja wadliwych towarów, która może poważnie wpłynąć na relacje biznesowe z klientem. Ich najczęstszą przyczyną jest błąd ludzki i brak właściwego monitorowania kolejnych etapów procesu produkcyjnego. Tak, jak w przypadku problemu przestojów, wszystko sprowadza się do uzyskania danych i ich właściwej analizy.

Technologie Comarchu

Tak działa Comarch Asset Tracking. Fot. Comarch

Tak działa Comarch Asset Tracking. Fot. Comarch

Poznaliśmy diagnozę problemu, to teraz dowiedzmy się jaka może być na niego recepta. Przedstawiamy Wam kilka technologii Przemysłu 4.0 polskiego producenta – firmy Comarch.

Przenoszenie maszyn to bolączka niejednego właściciela fabryki. Musi wtedy nastąpić m.in. ponowne uzbrojenie tych urządzeń. W takich przypadkach pracownicy posługują się „papierową” dokumentacją, a wtedy niełatwo o błąd. Pomyłki mogą powodować opóźnienia w produkcji, co pociąga za sobą negatywne konsekwencje.

Co proponuje Comarch? Asset Tracking to chmurowy system, który zapewnia automatyczną identyfikację i lokalizację kluczowych zasobów firmy. Dzięki tej technologii producent może zdalnie śledzić lokalizację maszyn, narzędzi czy pojazdów potrzebnych do produkcji. Comarch Asset Tracking umożliwia bardzo szybkie znalezienie materiałów na mapie fabryki. Korzystając z historii lokalizacji, firma może optymalizować przemieszczanie się zasobów.

Jak już przedstawiliśmy, szybki dostęp do danych to jeden z najważniejszych elementów współczesnej, masowej produkcji.  To na ich podstawie kierownicy podejmują najbardziej kluczowe decyzje Dzięki stałemu i bieżącemu dostępowi do danych, producent może znaleźć i wyeliminować błędy w czasie produkcji. Dlatego firma Comarch utworzyła aplikację MES Industry. Dzięki niej producent może na bieżąco i zdalnie nadzorować procesy. Aplikacja polskiej marki zapewni mu odczytywanie danych, które pochodzą z rzeczywistego stanu produkcji.

Odpowiedni dostęp do danych dotyczy także wydatków firmy. Jednym z największych kosztów produkcji są opłaty za zużycie energii. Niejeden z zarządzających fabryką musiał zadawać sobie pytanie: Czy mój zakład potrzebuje aż tak dużych

zasobów energii? Czy pomiary mediów dokonywane przez moich pracowników są prawidłowe? Bez stałego dostępu do danych ciężko dokonać odpowiedniej optymalizacji kosztów.

Dlatego Comarch oferuje Smart Metering. To inteligentny system pomiarowy, który umożliwia zdalny odczyt danych z liczników wody, gazu, energii elektrycznej czy innych mediów. Dzięki temu rozwiązaniu, można na bieżąco i permanentnie

Fot. Comarch

Fot. Comarch

kontrolować zużycie mediów.

W przemyśle 4.0 najważniejszy jest człowiek

Dane, dane i jeszcze raz dane. To najważniejszy element czwartej rewolucji przemysłowej. Dostęp do tego źródła wiedzy wraz z innymi elementami Przemysłu 4.0 może zapewnić ciągłość produkcji czy powtarzalność wyrobu. Umożliwi także znaczne oszczędności i pozwoli na podejmowanie najbardziej optymalnych dla przedsiębiorstwa decyzji.

Niektórzy pracownicy sektora przemysłowego są sceptycznie nastawieni wobec zmian. Często wynika to z niewiedzy, gdyż załoga fabryki obawia się, że roboty i oprogramowania „wygryzą” ich z miejsc pracy. To błąd. Czwarta rewolucja przemysłowa polega także na zmianie obowiązków pracowników zakładu, których rolą nie będą, jak dotąd mechaniczne i rutynowe czynności, ale rozwiązywanie problemów, projektowanie i interpretowanie danych.

– Nie możemy bać się maszyn, ponieważ ich rozwój jest nieunikniony. Musimy je natomiast odpowiednio wykorzystać. Człowiek będzie wykonywał coraz mniej powtarzalnych czynności. Głównym zadaniem pracowników przyszłości będzie wyciąganie wniosków, analiza i zarządzanie procesami – mówi Joanna Świerzyńska z firmy Deloitte.

Eksperci nie mają wątpliwości, że powodzenie rewolucji Przemysłu 4.0 w Polsce jest zależne od… człowieka. Nowoczesne technologie sprawdzą się tylko wtedy, gdy pracownicy będą odpowiednio szkoleni i systematycznie włączani w proces zmian.

Odkryj korzyści, jakie przyniesie Twojej firmie implementacja Comarch rozwiązań dla Przemysłu 4.0 – skontaktuj się z nami.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach, pobierz bezpłatne materiały: Asset Tracking Whitepaper, Przemysł 4.0 Whitepaper, Smart Metering for Industry Whitepaper.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *