AktualnościArtykuł sponsorowany

Zgłoś swoją firmę do konkursu Fabryka Przyszłości!

Fabryki przyszłości tworzą się już teraz. W ramach konkursu organizowanego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości nagradzane są firmy korzystające z nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Czym charakteryzują się fabryki przyszłości oraz w jakich w jakich kategoriach można otrzymać wyróżnienie?

Konkurs Fabryka Przyszłości

Konkurs Fabryka Przyszłości

Cyfrowe? Inteligentne? Proekologiczne? Wykorzystujące zaawansowane technologie? A może przede wszystkim skoncentrowane na człowieku? Jest wiele różnych czynników, które w przyszłości będą decydować o innowacyjności i konkurencyjności fabryk. Dlatego organizatorzy Konkursu zaproponowali siedem kategorii, w których zakłady produkcyjne mogą zgłaszać wdrażane rozwiązania i ubiegać się o wyróżnienia. Wysoki poziom zaawansowania we wszystkich siedmiu kategoriach to z kolei podstawa do uzyskania Tytułu Fabryki Przyszłości.

Kategorie Konkursowe Fabryki Przyszłości

Kategoria nr1: Zaawansowane technologie produkcyjne. Nie ulega wątpliwości, że w Fabrykach Przyszłości powinny być wykorzystywane nowe technologie, innowacyjne maszyny i urządzenia, które będą w stanie pomóc firmie w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Dlatego w tej kategorii eksperci będą oceniać, czy kadra zarządzająca firmy posiadają wizję i potrafi wdrażać najnowocześniejsze technologie do swojej produkcji. Istotnym aspektem będzie również dbałość i kompetencji pracowników oraz zasady BHP.

Kategoria nr 2: Fabryka Cyfrowa. Cyfryzacja w zakładach produkcyjnych powinna wpływać nie tylko na jakość i szybkość procesów, ale także zapewniać bezpieczeństwo danych. W nowoczesnej fabryce będzie można przeprowadzać symulację poszczególnych działań przed ich realizacją. W tej kategorii fabryka powinna przedstawić m.in. podejście do elastyczności i bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej, a także podzielić się perspektywami wprowadzania cyfryzacji w firmie.

Kategoria nr 3: Fabryka Ekologiczna. Przy dużym poziomie zanieczyszczenia generowanym przez branżę produkcyjną, Fabryka Przyszłości musi być ekologiczna. Chodzi o prowadzenie systemu produkcji zmierzającego do redukcji zużycia energii oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. W tej kategorii organizatorzy szczególnie zwrócą uwagę na zmniejszanie zależności od nieodnawialnych źródeł energii, surowców, materiałów pomocniczych oraz wody. Komisja sprawdzi także zorganizowanie przedsiębiorstwa pod kątem wpływu zmian klimatycznych.

Kategoria nr 4: Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta. Klient zazwyczaj chce otrzymać produkt jak najszybciej, jak najtaniej i jak najlepszy pod względem jakościowym. Fabryka Przyszłości potrafi do tego doprowadzić. Bardzo ważne jest wielofunkcyjne i interdyscyplinarne podejście do projektowania. W ramach tej kategorii będą nagradzane odpowiednie metody zarządzania, czyli takie, które z jednej strony maksymalizują wartość dla klienta, a jednocześnie odpowiednio kierują powiązanymi kosztami i ryzykiem.

Kategoria nr 5: Organizacja skupiona na człowieku. Fabryka Przyszłości kojarzy nam się z automatyzacją, cyfryzacją i robotyzacją. Jednak ta koncepcja nie oznacza wykluczenia pracy człowieka. Wręcz przeciwnie. Pracownik Fabryki Przyszłości powinien mieć możliwość rozwoju, kompetencji i umiejętności, a także posiadać sposobność współpracy w zespołach posiadających autonomię. W tej kategorii firmy będą mogły udowodnić, w jaki sposób inwestują w atrakcyjne miejsca pracy oraz umożliwiają pracownikom rozwój umiejętności i pozyskiwanie nowych kompetencji.

Kategoria nr 6: Inteligentna produkcja. Fabryka Przyszłości oznacza także efektywne łączenie ludzkich możliwości i technologii. Chodzi nie tylko o to, aby nowoczesne urządzenia pomagały w zapewnieniu jakości produktu czy jak najszybszym czasie dostawy, ale także umożliwiały zwiększanie elastyczności i maksymalnie wspierały pracowników w zakładzie. Dlatego w kategorii szóstej producenci powinni przedstawić, w jaki sposób w ich zakładzie przebiega interakcja człowieka i maszyny. Przedstawiciele firmy będą mogli także udowodnić, jak funkcjonuje korzystanie z zarządzanych samodzielnie systemów produkcji kontroli jakości.

Kategoria nr 7: Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości. We współczesnym przemyśle coraz więcej firm nawiązuje współpracę z innymi organizacjami w ramach sieci. Łącząc zasoby, wiedzę i kompetencje tworzą nowe produkty i rozwiązania. Dlatego w ramach siódmej kategorii Konkursu nagradzane będą otwartość na nowe inicjatywy współpracy w ramach ekosystemu innowacji. Chodzi o umiejętność budowania wspólnych projektów, np. w ramach inwestycji czy badań i rozwoju.

Informacje o Konkursie

Celem Konkursu jest promowanie firm, które mają doświadczenie i osiągają sukcesy we wprowadzaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań przynoszących firmom wymierne korzyści.

Nagrodą w Konkursie jest przyznanie Tytułu Fabryka Przyszłości lub Wyróżnienia w jednej lub więcej z siedmiu Kategorii Konkursowych. Nagrodzona firma będzie mogła umieścić informację o przyznanej Nagrodzie w materiałach promocyjnych i informacyjnych, a także oznaczyć zakład produkcyjny z wykorzystaniem logo konkursu. Ponadto organizator Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości przedstawi Laureatów na łamach magazynu Przemysł Przyszłości oraz podczas debat i konferencji.

Wnioski Aplikacyjne składane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Dokument powinien zawierać uzasadnienie zgłoszenia fabryki oraz przedstawiać przykłady wdrożeń wpisujących się w dany obszar Fabryki Przyszłości. Na tej podstawie zostaną wybrane firmy, w których organizator konkursu przeprowadzi wizyty ewaluacyjne.

Termin składania wniosków aplikacyjnych upływa 14 października 2022 r. Więcej informacji na temat Konkursu Fabryka Przyszłości znajdziecie TUTAJ.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *