Technologie / ITUncategorized

Bemet – system ERP dla każdej branży?

Funkcjonowanie nowoczesnego zakładu przemysłowego trudno wyobrazić sobie bez kompleksowego systemu zarządzania produkcją. Jednak czy istnieje oprogramowanie ERP na tyle uniwersalne, aby sprostać potrzebom branży stalowej, maszynowej i tworzyw sztucznych równocześnie? Odpowiedź znajdziecie w naszym tekście. (Artykuł sponsorowany)

Skuteczny system ERP powinien zapewniać funkcjonalność dostosowaną do specyfiki różnych gałęzi przemysłu oraz charakteru pracy obsługujących go specjalistów. Potrzeby firm branży stalowej różnią się od wymagań producenta mebli, a oczekiwania kierownika produkcji są inne niż technologa czy logistyka. Czy różnice te można pogodzić?

Bemet – elastyczność i modułowa budowa

System ERP Bemet jest uniwersalnym rozwiązaniem informatycznym, pozwalającym na kompleksowe zarządzanie produkcją w zakładach wielu branż. Funkcjonalność programu pokrywa całość procesu produkcyjnego: od kontaktu z klientem i przygotowania oferty, przez planowanie i realizację zlecenia, aż po raportowanie oraz rozliczenie projektu. System może być także integrowany z programami innego typu – aplikacjami biurowymi i księgowymi oraz narzędziami CAD/CAM.

Zaletą oprogramowania Bemet jest również jego modułowa budowa. Podstawowy moduł programu zawiera pakiet najważniejszych funkcji, których lista obejmuje m.in.:

  • tworzenie wycen i ofert dla klientów
  • planowanie projektów i rezerwację wydajności maszyn przeznaczonych na realizację zleceń
  • tworzenie harmonogramów pracy
  • kontrolę produkcji (podgląd obciążeń stanowisk, bieżące rekalkulacje)
  • tworzenie przewodników produkcyjnych, zestawień i raportów
  • ręczną rejestrację czasu pracy
  • raportowanie zakończenia produkcji
  • kontrolę jakości
Modułowa budowa ERP Bemet

Modułowa budowa ERP Bemet

Moduł podstawowy jest równocześnie podstawą do rozbudowy systemu o dodatkowe elementy. Bemet może zostać wyposażony w moduł logistyczny, ułatwiający kompleksowe zarządzenie magazynem, kontrolę transportu, rejestrowanie dostaw i fakturowanie towaru. Moduł CRM pozwala z kolei na zarządzanie relacjami z klientem w oparciu o wbudowany w system kalendarz. Korzystający z niego użytkownicy mogą zapisywać terminy zadań i spotkań, a także tworzyć notatki i przypomnienia.

Bardzo istotne dla zakładów przemysłowych są również moduły planowania szczegółowego oraz raportowania produkcji. Pierwszy z nich pozwala tworzyć drobiazgowy plan produkcji oraz listę zadań, z uwzględnieniem zarówno parku maszynowego, jak i zasobów ludzkich. Moduł zapewnia planowanie w trybach automatycznym, półautomatycznym lub ręcznym. Dostarcza informacji na temat postępów prac, przestojów i brakach materiałowych, umożliwia też tworzenie gniazd produkcyjnych oraz grup roboczych. Wszystkie informacje prezentowane są w formie przejrzystego wykresu Gantta.

Moduł raportowania pozwala na elastyczne tworzenie bilansów i zestawień dostosowanych do indywidualnych potrzeb firmy. Mogą to być raporty wewnętrzne, służące korygowaniu procesu produkcyjnego w ramach systemu zarządzania jakością (np. ISO 9001) lub zewnętrzne, adresowane do klienta. Umożliwiają one bieżące śledzenie produkcji i dostaw materiałów, a ich analiza pozwala usprawnić proces produkcyjny.           

Bemet – dostosowany do potrzeb i możliwości

W przypadku systemu ERP, oprócz samej funkcjonalności, ważny jest także model finansowania i wdrożenia. Dobrym rozwiązaniem jest leasing, dzięki któremu płatność za system można rozłożyć w czasie i dostosować do kolejnych etapów uruchomienia programu. Ważne jest także, aby ułatwić klientowi załatwienie formalności związanych z finansowaniem.

– Dostawca oprogramowania do zarządzania produkcją zapewnia kompleksowe wsparcie przy wdrożeniu i dostosowanie systemu do technicznej specyfiki działania firmy. Pomoc nie może się jednak ograniczyć do samego uruchomienia i opieka serwisowa musi być świadczona również na późniejszych etapach współpracy  z klientem – powiedział Piotr Jakóbik, Starszy Konsultant Techniczny w firmie STIGO.

– W całym procesie zdecydowanie najważniejsze jest właśnie dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb zakładu produkcyjnego. Zmieniające się otoczenie rynkowe, nowi klienci i zamówienia, rozwój przedsiębiorstwa – wszystkie te czynniki sprawiają, że liczba problemów, z jakim musi sobie poradzić program ERP jest właściwie nieograniczona. Przewagę konkurencyjną zapewniają więc narzędzia uniwersalne i elastyczne, które można szybko dostosować do przemian zachodzących w każdej branży – dodał Piotr Jakóbik. 

*Dawniej Plan-de-CAMpagne

 Tekst sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *