Słownik przemysłowy

Słownik przemysłowy #6. Roboty strzałowe

W naszym słowniku opisujemy rozmaite procesy oraz urządzenia wykorzystywane w działalności produkcyjnej. Pisaliśmy m. in. o laminacie, tarcicy, śrutowaniu czy obrotniku spawalniczym. Dzisiaj czas na… roboty strzałowe.

Roboty strzałowe to wszelkie czynności zawiązane z używaniem materiałów wybuchowych do urabiania (czy też skruszenia) skał, ziemi czy rozbieranych budynków. Służą do tego odpowiednie środki strzałowe, które dzielą się na materiały wybuchowe, środki inicjujące oraz środki zapalające.

Roboty strzałowe są najczęściej wykonywane w pracy górniczej, ale także w działalności budowlanej. Jak podaje internetowa encyklopedia PWN do górniczych robót strzałowych możemy zaliczyć: „wiercenie otworów strzałowych, ładowanie i częściowe wypełnienie otworów materiałem wybuchowym, wypełnianie pozostałej wolnej części otworu materiałem niepalnym (przybitką) i odpalanie ładunku”.

Aby lepiej uzmysłowić sobie na czym polega proces robót strzałowych, u góry strony przypominamy odcinek z kopalni wapienia w Czatkowicach.

Na nagraniu warto zwrócić uwagę na normy bezpieczeństwa, którymi muszą kierować się pracownicy kopalni. Przeprowadzenie robót strzałowych bez zachowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa może narażać pracowników na różne zagrożenia: niewypałów, odłamków czy szkodliwości gazów postrzałowych.

Przy projektowaniu i wykonywaniu robót strzałowych należy uwzględnić poszczególne kwestie, m. in. stopień zapylenia, rozrzut odłamków, falę ciśnienia czy drgania parasejsmiczne. Jeżeli elementem, na którym zostaną wykonane roboty strzałowe będzie budynek, kierownik robót powinien wyznaczyć poszczególne strefy zagrożeń oraz powiadomić inspektora nadzoru budowlanego, komendanta straży pożarnej i policji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *