Słownik przemysłowy

Słownik Przemysłowy #96: Flotacja

Można ją stosować zarówno podczas recyklingu, w oczyszczaniach ścieków, jak i w przemyśle górniczym. Na czym polega ten proces?

Proces flotacji. Fot. Wikipedia,Xstrata Technology

Proces flotacji. Fot. Wikipedia,Xstrata Technology

Flotacja – bo o niej mowa – to metoda rozdziału ciał stałych w wodzie. Ten proces bazuje na wykorzystaniu różnicy w gęstości poszczególnych substancji. Jak do tego dochodzi?

Materiały trafiają do maszyny flotacyjnej, gdzie znajduje się woda. Materiały trudno zwiżalne otaczają się pęcherzykami, dzięki czemu unoszą się na powierzchnię. W ten sposób są zbierane w postaci piany i następuje separacja różnych frakcji.

Bardzo ważnym elementem maszyny flotacyjnej jest aerator. To urządzenie odpowiada za mieszanie zawiesiny w całej objętości komory.

Zastosowanie

Flotacja może być wykorzystywana w różnych branżach. Jest stosowana m.in. w oczyszczalniach ścieków. Jak możecie zobaczyć w programie Fabryki w Polsce, który nagraliśmy w zakładzie Elektrorecykling, flotacja to ważny proces podczas recyklingu tonerów do drukarek. Poprzez wykorzystanie różnicy gęstości cieczy separowane są frakcje poszczególnych tworzyw oraz frakcje ciężkie.

Flotacja może być także używana w przemyśle górniczym, gdzie stosuje się ją podczas odzysku substancji węglowej z obiegu wodno-mułowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *