Praca w Messer Eutectic Castolin

Praca w Messer Eutectic Castolin

Praca w fabrykach

PROGNOZA ZATRUDNIENIA W II KWARTALE. Redukcja czy więcej nowych ofert?

Pandemia COVID-19 spowodowała sytuację, w której pracodawcy zaczęli oglądać każdą wydawaną złotówkę. Niestety czasami odbywa się to kosztem redukcji miejsc pracy. A jakie są prognozy na najbliższe miesiące? Analitycy ManpowerGroup przygotowali specjalny raport, w którym badają nastroje menadżerów w kwestii zatrudnienia.

Raport ManpowerGroup dotyczy prognozy sytuacji na polskim rynku pracy w II kwartale 2021 r (kwiecień-czerwiec). Analitycy rozmawiali z 557 pracodawcami w Polsce, którym zadano następujące pytanie: „Jakie są przewidywania dotyczące zmian w całkowitym zatrudnieniu firmy w Pani/Pana oddziale w ciągu trzech miesięcy, do końca czerwca 2021 r., w porównaniu do obecnego kwartału?”

Powody do optymizmu?

Podstawowym wnioskiem, który można wysnuć po przeczytaniu raportu jest to, że na wiosnę powinno pojawić się więcej ofert pracy. Według barometru Manpower Group 10% pracodawców zamierza poszukiwać nowych pracowników, a tylko 3% planuje zredukować etaty. Zdecydowana większość (83%) ankietowanych nie będzie wykonywało ruchów kadrowych w II kwartale 2021 roku.

Eksperci wskazują, że nastroje polskich pracodawców ustabilizowały się.

– Zauważamy relatywnie niski odsetek przedsiębiorstw, które nie znają swoich planów personalnych na najbliższe trzy miesiące, co może potwierdzać, że wiele polskich organizacji nauczyło się funkcjonować w pandemii a skala niepewności i dynamiki zmian na rynku jest mniejsza niż wiosną i latem ubiegłego roku – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

Które regiony? Które branże?

W Barometrze Manpower „Perspektywy Zatrudnienia” zwrócono uwagę na odmienne trendy w różnych regionach Polski. Według raportu nowe oferty pracy powinny pojawić się na południowym-zachodzie i w ścianie wschodniej. Nieco mniej optymizmu mogą mieć bezrobotni z północnego-zachodu i północy Polski, natomiast najbardziej zachowawczy będą pracodawcy z centralnej i południowej części kraju.

Natomiast jeśli chodzi o sektory, to nowi pracownicy będą szczególnie poszukiwani w branży budowlanej. Na oferty mogą także liczyć pracownicy sektora przemysłowego oraz handlu detalicznego i hurtowego. Na przeciwległym biegunie znajdują się restauracje i hotele. W tych branżach nadal spodziewana jest redukcja etatów.

Analitycy Manpower przeanalizowali także sytuację w poszczególnych regionach Europy. W nadchodzącym kwartale najkorzystniejsza sytuacja na rynku pracy będzie widoczna w Chorwacji i Rumunii. Natomiast nieco mniej ofert zatrudnienia można spodziewać się w państwach takich, jak Wielka Brytania czy Niemcy, które dotychczas były kojarzone z kierunkami wyjazdów za pracą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *